Estació

Rètol de l'estació Aeroport T1 / Pep Herrero
Felicitació de l'Any Nou en un cartell lluminós al metro / Foto: Benjamín Julve
El mag i un voluntari, en plena acció durant un truc de màgia / Pep Herrero
L'espai per fer les extraccions de sang, a ple rendiment / M. A. Cuartero