Obres

Imatge virtual del nou ascensor / Foto: Generalitat/Ajuntament de Barcelona
Més del 90% de la xarxa de metro és accessible per a persones amb mobilitat reduïda / Foto: TMB
Els primers usuaris al vestíbul de Provençana / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
La nau temporalment sense coberta / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
Treballs a la plataforma de via des de l'estació superior / Foto: Pep Herrero (TMB)
Màquina batonadora treballant al túnel pròxim a l'estació de Glòries / Foto: TMB