Obres

Muntatge de la diagonal de Torras i Bages / Foto: TMB
Secció i alçat del disseny arquitectònic de l'estació Ernest Lluch
Vista de les escales mòbils renovades de l'estació de Penitents / Foto: Pep Herrero (TMB)
Obres a la línia 5 de metro / Foto: Arxiu TMB
Rètol de l'estació de Verneda / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)