Premsa TMB

Informació verificada sobre els treballadors de Metro amb afectacions relacionades amb l’amiant

Fins ara el programa de vigilància de la salut no ha detectat cap cas d'asbestosi, només de manifestacions pleurals que no requereixen tractament mèdic

La Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ressalta que fins ara en el programa de vigilància de la salut del personal de Metro que al llarg de la seva vida professional hagi pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant ha identificat alguns casos de manifestacions pleurals però cap cas d’asbestosi ni d’altres patologies greus relacionades amb l’amiant. El cas exposat avui en una conferència informativa convocada per un sindicat i un despatx d’advocats correspon a un dels treballadors de l’àrea de Manteniment i Projectes a qui en l’examen mèdic s’han trobat alteracions d’aquest tipus que, en la normativa vigent, no estan considerades malaltia professional.

Com s’ha informat anteriorment, els exàmens de salut que s’estan realitzant a Metro de Barcelona des del novembre del 2018 consten d’un TAC d’alta resolució, una tècnica de diagnòstic per la imatge més sensible que la radiografia, que permet diagnosticar lesions toràciques de forma precoç. A continuació, si es detecten anomalies radiològiques, es concerta una visita en què l'especialista en pneumologia en fa una valoració i després, si escau, proposa les mesures específiques de seguiment dins del protocol de vigilància individual de la salut.

Fins ara han passat una primera fase de l'examen 715 treballadors dels més de 1.000 que formen els col·lectius potencialment exposats. A partir de la valoració dels especialistes, s’han comprovat, a data 4 de març, 22 casos de manifestacions pleurals en què s’ha documentat la seva possible relació amb l'exposició a l’amiant: 19 són d’engruiximents pleurals, 2 de plaques pleurals no calcificades i 1 de placa pleural calcificada. Cap d’aquestes afectacions es pot considerar una patologia greu i no ha requerit tractament mèdic, només s’ha recomanat un control mèdic periòdic més freqüent dins del programa de vigilància del col·lectiu.

Aquestes dades han estat comunicades avui als membres del Comitè de Seguretat i Salut i del Comitè d’Empresa de Metro, com es fa regularment. També se’ls ha informat que el Servei de Prevenció de TMB iniciarà amb cadascuna d’aquestes persones estudis higiènics industrials individualitzats. L’objectiu és confirmar que no existeix cap tipus d’exposició indirecta a materials amb contingut d’amiant en el seu entorn de treball que poguessin influir negativament a les afectacions pleurals actuals. En funció dels resultats dels estudis, s’adoptaran les mesures addicionals de prevenció necessàries.

A més, també s’ha informat que a dues persones no incloses en aquest grup de 22 se’ls notificarà la seva incapacitat temporal en període d’observació per malaltia professional, ja que no podran treballar durant un període de temps en el qual, una vegada han passat una part del reconeixement mèdic específic, requereixen tractament mèdic mitjançant procediments quirúrgics i terapèutics. Una vegada finalitzades aquestes intervencions i estudis, es podran confirmar o no com a malalties professionals a efectes de la seva notificació oficial. 

Informació actualitzada al web

Les revisions mèdiques se seguiran duent a terme al llarg de tot el 2019 i la informació sobre la possible aparició de nous casos amb manifestacions de qualsevol tipus confirmades per la seva relació amb l’exposició a l’amiant, una vegada informats els interessats i el Comitè de Seguretat i Salut, s’actualitzaran periòdicament al web monogràfic orientat a mantenir la plantilla i l’opinió pública constantment informada.

Metro de Barcelona desenvolupava el programa de vigilància de la salut específic per la possible exposició a l’amiant des de l’any 2002 per tal de fer el seguiment del personal del qual, en el seu moment, ja se sabia que podrien haver estat potencialment exposats a materials amb contingut d'amiant.

Condicions ambientals segures

L'ampliació i acceleració d'aquest programa de salut laboral, així com les mesures de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats en vehicles i dependències, s'emmarquen en la voluntat de tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro de Barcelona. En aquest sentit, els mesuraments ambientals confirmen que en l’actualitat les condicions ambientals de la xarxa són segures per als usuaris i els treballadors.

Recordem que els materials amb contingut d’amiant van ser àmpliament aplicats a Espanya durant força anys de la segona meitat del segle XX en el ram de la construcció i a les infraestructures de transport. A causa dels seus efectes nocius per a la salut de les seves fibres, que poden trigar molt de temps a fer-se evidents, la prohibició de fabricar-ne es va produir el 2000 i la de vendre’n el 2002.

Actuacions en trens i instal·lacions

Dins del pla de desamiantació de la xarxa de metro, TMB ha iniciat el procés d’adquisició de 42 trens que substituiran els més antics de les línies 1 i 3, en part dels quals s’ha detectat pintura antisoroll amb contingut d’amiant molt difícilment eliminable, per un import estimat de 447 milions d’euros. Una altra actuació programada és la retirada de les planxes de fibrociment que revesteixen la coberta de l’estació de Verneda, de la L2, que s’executarà l’abril vinent.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

TMB renovará part del material mòbil de les línies 1 i 3 de metro / Foto: TMB
Nota de premsa en pdf

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies