Premsa TMB

Tots els empleats de Metro amb manifestacions pleurals treballen o han treballat a manteniment

TMB denuncia la campanya de desinformació iniciada pels sindicats sobre el tema de l’amiant

La Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va comunicar el passat 13 de febrer als membres del Comitè de Seguretat i Salut i del Comitè d’Empresa de Metro els últims avenços en el programa de vigilància de la salut del personal de Metro que al llarg de la seva vida professional hagi pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant quan aquest material es feia servir habitualment. Aquesta informació es comparteix periòdicament amb els representants dels treballadors, quan es disposa de novetats.

D’acord amb l'última informació disponible i lliurada, s’han detectat 20 casos de manifestacions pleurals en què s’ha documentat la seva possible relació amb l'exposició a l’amiant: 17 són d’engruiximents pleurals, 2 de plaques pleurals no calcificades i 1 de placa pleural calcificada. En tots els casos, els treballadors afectats són o han estat empleats de Manteniment i Projectes, que han pogut estar potencialment exposats en algun moment a les fibres d’amiant. En contra del que diuen els sindicats, segons les dades disponibles, no hi ha cap Agent d’Atenció al Client (conductors de metro i personal d’estacions) si no ha estat exposat a l’amiant amb anterioritat en un altre entorn de treball, que pateixi alguna afectació. D’altra banda, cap d’aquestes afectacions es poden considerar com a patologia greu i no han requerit tractament mèdic. Només s’ha recomanat un control mèdic periòdic més freqüent dins del programa de vigilància de tot aquest col·lectiu.

Per això, la Direcció de TMB lamenta les manifestacions expressades per alguns líders sindicals durant les últimes hores relacionant el col·lectiu d’Agents d’Atenció al Client com a personal exposat a l’amiant. Es tracta d’opinions sense rigor, sense  contrastar i sense cap tipus de concreció ni contextualització per conèixer possibles fonts d’exposició.

En aquest sentit, la companyia  reitera que les condicions ambientals a la xarxa de Metro són segures per als usuaris i els treballadors. Els nombrosos mesuraments ambientals que s’han fet al llarg dels anys sempre han donat valors per sota dels límits marcats per la normativa ambiental, que és més exigent que la laboral. Els Agents d’Atenció al Client no treballen en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant, per la qual cosa si algun treballador d’aquest col·lectiu tingués algun tipus d’afectació caldria analitzar-ho, a través d’una rigorosa història clínica, per caracteritzar altres possibles  fonts d’exposició. No hem d’oblidar que l’amiant no només es troba al metro, sinó que també és un contaminant ambiental present en els nostres carrers i en edificis públics i privats.

Voluntat de crear alarma

La Direcció considera una actitud irresponsable i deslleial que els sindicats denunciïn a l’opinió pública la mort d’un treballador jubilat per exposició a l’amiant, sense compartir cap informació amb l’empresa (que no coneix el tema) i sense concretar cap detall que permeti verificar el fet i les circumstàncies. Totes aquestes manifestacions només es poden interpretar com un intent de desinformar l’opinió pública i de causar una alarma injustificada en els treballadors i els usuaris de Metro.

TMB continuarà tractant de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro. Com ja s’ha informat, s’està desenvolupant un  programa de vigilància de la salut del personal de Metro que al llarg de la seva vida professional hagi pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant.

En aquest sentit, s’estan realitzant revisions mèdiques específiques mitjançant una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR), una tècnica de diagnòstic per la imatge més sensible que la radiografia, que permet diagnosticar lesions toràciques de forma precoç. La decisió de realitzar les revisions mitjançant aquesta tècnica d’alta resolució excedeix el que determina la legislació, però és voluntat de l’empresa posar tots els mitjans per detectar patologies d’una manera precoç per abordar-les adequadament.

Han passat una primera fase de l'examen, que és voluntari, uns 620 treballadors dels més de 1.000 que formen els col·lectius potencialment exposats. Els resultats es comuniquen a cadascú individualment. A continuació, si es detecten anomalies radiològiques, es concerta una visita en què l'especialista en pneumologia fa una valoració més detallada de les alteracions identificades mitjançant les proves mèdiques. A partir d’aquesta valoració, en aquells casos que sigui necessari, proposa les mesures específiques de seguiment dins del protocol de vigilància individual de la salut.

Control mèdic periòdic

En paral·lel, l’empresa ha identificat el personal que, durant els darrers 15 anys, ha treballat en àmbits on hi ha pogut haver escenaris de possible exposició laboral a l’amiant i que en el moment actual  ja no treballen a  Metro per qualsevol motiu (jubilació, baixa voluntària, etc.). A totes aquestes persones se’ls ha començat a enviar una carta perquè es posin en contacte amb el seu metge d’assistència primària i els facin un reconeixement mèdic preventiu dins del sistema públic de salut, tal com determina el Reial Decret 396/2006 de 31 de març.

Qualsevol treballador, encara que no pertanyi a cap d’aquests col·lectius inclosos en la vigilància específica i no hagi estat exposat a l’amiant, durant aquest propers mesos, pot acollir-se a la campanya de detecció de malalties respiratòries que inclou la realització d’una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR) i, d’aquesta manera, descartar qualsevol sospita.

Informació actualitzada al web

Les revisions mèdiques se seguiran duent a terme al llarg de tot el 2019 i la informació sobre la possible aparició de nous casos amb manifestacions de qualsevol tipus confirmades per la seva relació amb l’exposició a l’amiant, una vegada informats els interessats i el Comitè de Seguretat i Salut, s’actualitzaran periòdicament al web monogràfic orientat a mantenir la plantilla i l’opinió pública constantment informada.

Metro de Barcelona desenvolupava el programa de vigilància de la salut específic per la possible exposició a l’amiant des de l’any 2002 per tal de fer el seguiment del personal del qual, en el seu moment, ja se'n coneixia l'exposició potencial a materials amb contingut d'amiant.

Recordem que els materials amb contingut d’amiant van ser àmpliament aplicats a Espanya durant força anys de la segona meitat del segle XX en el ram de la construcció i a les infraestructures de transport. A causa dels efectes nocius per a la salut de les seves fibres, que poden trigar molt de temps a fer-se evidents, la prohibició de fabricar-ne es va produir el 2000 i la de vendre’n el 2002.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Imatge quotidiana del metro de Barcelona
TMB renovará part del material mòbil de les línies 1 i 3 de metro / Foto: TMB
Nota de premsa en pdf

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies