TMB

Carles Davó / Foto: Davoiceover
Imatge de la campanya solidària Roses contra l'oblit per al Sant Jordi 2018 / Foto: Web Roses contra l'oblit
tren de la línia Pujiang el primer dia d'operació, el 31 de març / Foto: China News