Premsa TMB

TMB marca la ubicació de materials amb amiant al metro com a mesura de prevenció laboral

Els avisos en vehicles, dependències i espais de trànsit públic no suposen cap canvi en les condicions de seguretat ambiental de la xarxa

TMB està senyalitzant amb etiquetes adhesives totes les ubicacions en què es detecta algun material amb contingut d’amiant dins la xarxa de metro, sense que això suposi cap canvi en les condicions ambientals i de seguretat per als usuaris de la xarxa, que continuen sent normals d’acord amb els mesuraments realitzats.

Com hem informat anteriorment, la normativa sobre tractament de materials amb contingut d’amiant en l’àmbit laboral obliga a col·locar avisos clarament visibles en vehicles, dependències i instal·lacions en què s’hagin detectat materials d’aquest tipus, per evitar que siguin manipulats sense les mesures de seguretat adequades. Els cartells s’adrecen, doncs, als empleats de Metro i d’empreses externes, per recordar el que ja coneixen a través de les notes internes: que s’han d’abstenir de fer operacions que impliquin erosionar o trencar elements amb algun component d’amiant, i que aquestes tasques les han de realitzar només les empreses especialitzades.

Així, els avisos figuren des de fa un temps en els trens en què s’ha detectat pintura antisoroll o components del sistema elèctric amb alguna proporció d’amiant, també en dependències tècniques i edificacions on hi hagi planxes o tubs de fibrociment, igual que a les estacions, encara que els materials amb contingut d’amiant estiguin en forma no friable (que no desprèn fibres), confinats i fora de l’abast de les persones, tant treballadors com usuaris.

Cartells en estacions

Aquest és el cas de les planxes situades sota el revestiment del passadís de l’enllaç de  Catalunya, entre les línies 1 i 3, en què personal de Metro va detectar el desembre passat la presència d’amiant. El revestiment actual cobreix completament l’antic aplacat, per la qual cosa és impossible entrar-hi en contacte o manipular-lo. Els avisos col·locats s’adrecen al personal de manteniment i d’empreses externes, i prohibeixen tots els eventuals treballs tècnics que suposessin una perforació amb maquinària a través del revestiment, per exemple.

Altres ubicacions d’accés públic que s’han senyalitzat són el passadís d’enllaç de Passeig de Gràcia, en què s’han localitzat uns conductes de fibrociment que transcorren arran del sostre, i l’estació de Verneda, a causa del sostre fals de fibrociment. En aquest últim cas TMB va realitzar l’encapsulament de les planxes el novembre passat i ha previst retirar-les completament, a través d’una empresa especialitzada, la primavera vinent.

La Direcció de TMB continua treballant en el control i la solució de la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro, d’acord amb un pla que es desenvolupa en col·laboració amb els proveïdors, les autoritats laborals i els delegats de prevenció. Com ja ha quedat patent, es posa sempre en primer terme la seguretat del personal i dels usuaris, una pauta a la qual s’afegeix la transparència. Tota la informació disponible es pot consultar en el web monogràfic, que s’actualitza regularment.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Imatge quotidiana del metro de Barcelona

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies