Premsa TMB

TMB publica el registre de materials amb possible contingut d’amiant trobats en vehicles de Metro

Ha finalitzat l’anàlisi de les mostres de pintura antisoroll en les caixes i els bastidors dels trens de les sèries 2000, 3000 i 4000

La Direcció de TMB continua treballant en el control i la solució de la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro, amb actuacions simultànies en diferents àmbits, en els quals es van cobrint etapes, en col·laboració amb els proveïdors, les autoritats laborals i els delegats de prevenció. Com ja ha quedat patent, es posa sempre en primer terme la seguretat del personal i dels usuaris, una pauta a la qual s’afegeix la necessitat de transparència, ja que és primordial que els treballadors de l’empresa tinguin coneixement dels avenços realitzats i de les mesures adoptades.

Així, a finals de novembre es va crear un web monogràfic per fer el seguiment i respondre consultes dels empleats sobre la realitat i els efectes de l’amiant a les instal·lacions i els vehicles del metro de Barcelona. Aquesta setmana s’hi ha publicat el primer registre d’elements del material mòbil que poden contenir el mineral. Al web s’hi pot consultar també abundant informació sobre aspectes tècnics i sanitaris, la documentació del procés de desamiantació i un apartat de preguntes freqüents per resoldre dubtes.

Un d’aquests elements és la pintura bituminosa que recobreix les caixes i els bastidors dels trens més antics, els de les sèries 3000 i 4000, que circulen per les línies 3 i 1 respectivament. Un cop analitzades les mostres de pintura antisoroll dels 210 cotxes que integren les dues sèries, són 94 els que han donat algun positiu, mentre que els 116 restants han resultat negatius. La substància detectada, en una baixa proporció, és un derivat de l’amiant que es troba en estat no friable (que no desprèn fibres) i ben conservat, raó per la qual no representa cap perill per a les persones usuàries ni per als empleats de l’operació.

Auditoria dels trens

Pel que fa als components elèctrics i mecànics, en la revisió a què s’estan sotmetent els trens de les sèries 2000, 3000 i 4000 s’han identificat unes volanderes aïllants en un conjunt de resistències i unes juntes en les caixes de greix dels bogis —tot situat als baixos del tren— de les quals no es pot assegurar plenament que estiguin lliures d’amiant, motiu pel qual seran senyalitzades (amb l'objectiu que no es manipulin en les actuacions de manteniment fins que siguin substituïdes).

Continuen els reconeixements mèdics específics per al personal de l’empresa de Metro potencialment exposat a materials amb contingut d’amiant, que complementen el programa oficial de vigilància de la salut pel mateix motiu que ja segueix una part de la plantilla. Els reconeixements són voluntaris i els col·lectius que hi poden participar s’han ampliat novament amb les seccions de Taller Mecànic, Alta Tensió i Magatzem Central. Fins ara s’han fet  reconeixements a més de 400 persones de la plantilla, de les aproximadament 800 previstes. La realització d’aquestes revisions i el seu estudi mèdic mitjançant una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR), una tècnica de diagnòstic per la imatge més sensible que la radiografia de tòrax, permet diagnosticar lesions toràciques de forma precoç.

Òrgan per a la gestió de l’amiant

D’altra banda, s’ha aprovat la creació de l’Òrgan Consultiu d’Anàlisi i Gestió del Material amb Contingut d’Amiant a TMB (OCA), concebut com un òrgan transversal amb la participació de diferents àrees de la companyia per a la planificació i implantació del Pla Director de l’Amiant. L’OCA té les facultats de gestió ordinària de tot allò relacionat amb les activitats de detecció i eliminació de l’amiant, així com de comunicació interna i externa de les activitats, ja que un dels objectius assumits per TMB és la màxima transparència en la gestió d’aquesta problemàtica.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Moviment de passatgers en una estació de metro / Foto: Pep Herrero (TMB)

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies