Premsa TMB

Actualització de la informació sobre el programa de vigilància de la salut dels empleats de Metro

Fins al moment s’han detectat 20 casos d'alteracions pleurals possiblement relacionades amb l'exposició a l’amiant, que no requereixen tractament mèdic

La Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha comunicat avui als membres del Comitè de Seguretat i Salut i del Comitè d’Empresa de Metro els últims avenços en el programa de vigilància de la salut del personal de Metro que al llarg de la seva vida professional hagi pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant quan aquest material es feia servir habitualment. Com ja s’ha informat anteriorment, s’estan realitzant revisions mèdiques específiques mitjançant una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR), una tècnica de diagnòstic per la imatge més sensible que la radiografia, que permet diagnosticar lesions toràciques de forma precoç.

Han passat una primera fase de l'examen, que és voluntari, uns 620 treballadors dels més de 1.000 que formen els col·lectius potencialment exposats. Els resultats es comuniquen a cadascú individualment. A continuació, si es detecten anomalies radiològiques, es concerta una visita en què l'especialista en pneumologia fa una valoració més detallada de les alteracions identificades mitjançant les proves mèdiques. A partir d’aquesta valoració, en aquells casos que sigui necessari, proposa les mesures específiques de seguiment dins del protocol de vigilància individual de la salut.

Control mèdic periòdic

Fins ara, s’han detectat 20 casos de manifestacions pleurals en què s’ha documentat la seva possible relació amb l'exposició a l’amiant: 17 són d’engruiximents pleurals, 2 de plaques pleurals no calcificades i 1 de placa pleural calcificada. Cap d’aquestes afectacions es poden considerar com a patologia greu i no han requerit tractament mèdic. Només s’ha recomanat un control mèdic periòdic més freqüent dins del programa de vigilància de tot aquest col·lectiu.

En paral·lel, l’empresa ha identificat el personal que, durant els darrers 15 anys, ha treballat en àmbits on hi ha pogut haver escenaris de possible exposició laboral a l’amiant i que en el moment actual  ja no treballen a  Metro per qualsevol motiu (jubilació, baixa voluntària, etc.). A totes aquestes persones se’ls ha començat a enviar una carta perquè es posin en contacte amb el seu metge d’assistència primària i els facin un reconeixement mèdic preventiu dins del sistema públic de salut, tal com determina el Reial Decret 396/2006 de 31 de març.

Els delegats de prevenció, perquè puguin exercir les seves funcions preventives, poden disposar de la relació de totes aquestes persones, tant les actives com les que ja no treballen a Metro i a les quals s’ha començat a enviar les cartes.

Informació actualitzada al web

Les revisions mèdiques se seguiran duent a terme al llarg de tot el 2019 i la informació sobre la possible aparició de nous casos amb manifestacions de qualsevol tipus confirmades per la seva relació amb l’exposició a l’amiant, una vegada informats els interessats i el Comitè de Seguretat i Salut, s’actualitzaran periòdicament al web monogràfic orientat a mantenir la plantilla i l’opinió pública constantment informada.

Metro de Barcelona desenvolupava el programa de vigilància de la salut específic per la possible exposició a l’amiant des de l’any 2002 per tal de fer el seguiment del personal del qual, en el seu moment, ja se'n coneixia l'exposició potencial a materials amb contingut d'amiant.

Condicions ambientals segures

L'ampliació i acceleració d'aquest programa de salut laboral, així com les mesures de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats en vehicles i dependències, s'emmarquen en la voluntat de tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro. En aquest sentit, els mesuraments ambientals conformen que en l’actualitat les condicions ambientals de la xarxa són segures per als usuaris i els treballadors.

Recordem que els materials amb contingut d’amiant van ser àmpliament aplicats a Espanya durant força anys de la segona meitat del segle XX en el ram de la construcció i a les infraestructures de transport. A causa dels efectes nocius per a la salut de les seves fibres, que poden trigar molt de temps a fer-se evidents, la prohibició de fabricar-ne es va produir el 2000 i la de vendre’n el 2002.

Actuacions en trens i instal·lacions

Dins del pla de desamiantació de la xarxa de metro, recentment TMB ha iniciat el procés d’adquisició de 42 trens que substituiran els més antics de les línies 1 i 3, en part dels quals s’ha detectat pintura antisoroll amb contingut d’amiant molt difícilment eliminable. L’anunci de la licitació corresponent es va publicar ahir als diaris oficials i al web de contractació pública, amb un import estimat de 447 milions d’euros. Una altra actuació programada és la retirada de les planxes de fibrociment que revesteixen la coberta de l’estació de Verneda, de la L2, que s’executarà la primavera vinent.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Seu corporativa de TMB / Foto: TMB
Nota de premsa en pdf

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies