Europa / Fira

Arribada de congressistes a l'estació de Fira de la línia 9 Sud / Foto: Pep Herrero (TMB)
Detall sostre de l'estació Zona Universitària / Foto: Open House Barcelona
Estació de Zona Universitària de la línia 9 Sud / Foto: Pep Herrero
Estacions de metro de la L9 Sud premis FAD / Foto: Adrià Goula
El formigó vist distintiu de l'arquitectura de Parc Logístic / Foto: Pep Herrero​
Una imatge de l'andana de l'estació Europa Fira / Foto: Pep Herrero
Estació de Zona Universitària, obra de l'arquitecta Carme Pinós / Foto: Pep Herrero