Europa / Fira

Una imatge de l'andana de l'estació Europa Fira / Foto: Pep Herrero
Estació de Zona Universitària, obra de l'arquitecta Carme Pinós / Foto: Pep Herrero
Vista de l'ascensor i les escales mecàniques a l'estació de Collblanc de la L9 Sud / Foto: Pep Herrero
Autobusos destinats al congrés de mòbils, a l'avinguda Maria Cristina / Foto: Pep Herrero