Metro

Un dels models d'estació per a l'estació B de la línia 5 / Foto: Minecraft24hour
Inauguració del Metro Transversal a l'estació de Catalunya / Foto: Arxiu TMB
Logotip del Metro Transversal / Arxiu TMB
El formigó vist distintiu de l'arquitectura de Parc Logístic / Foto: Pep Herrero​
Portada del llibre 'Metro. Scenes from an Urban Stage" de San Raucher / Foto: Stan Raucher