Metro

Imatge d'una escala del metro de Barcelona vista des d'una gota d'aigua / Foto: Americo Ferraiuolo a Twitter

Race the tube ( Barcelona)

Trens estacionats a l'espai de la maqueta Scòpic / TMB Notícies
Captura d'un moment del vídeo dels sons de Barcelona / jtrvls
Accés a l'estació de Liceu / Foto: Andy Hall (The Guardian)
Home del nou web d'ACEMA / magicmockups.com
Rètol de l'estació Aeroport T1 / Pep Herrero