Premsa TMB

TMB analitzarà més de 200 mostres per garantir l’absència d’amiant a l’ambient del metro

Es farà un mostreig de l'aire de 31 estacions, 3 intercanviadors i 21 punts dels túnels. També s'examinaran amb microscòpia electrònica la pols de les vies i els filtres de la climatització dels trens

El conseller delegat de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Enric Cañas; la gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Carme Borrell, i la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, han presentat avui una campanya de presa de mostres d’aire i materials sòlids susceptibles de contenir fibres d’amiant que es durà a terme dins d’aquest any 2019 en zones d’accés públic de la xarxa de metro, com a part del programa de vigilància ambiental.

Així, a través d’una empresa acreditada que TMB contractarà pròximament, es monitoritzarà l’ambient de 70 punts diferents de la xarxa de metro, entre estacions, intercanviadors i túnels, on s’obtindran 138 mostres d’aire diferents. Pel que fa als materials, les mostres seran 70. En total, es recolliran 208 mostres, que seran analitzades per microscòpia electrònica de transmissió (TEM), segons la metodologia consensuada per l’ASPB i TMB. La microscòpia electrònica, en concret d’un laboratori francès, ja s’ha utilitzat des del gener per confirmar resultats obtinguts amb el mètode òptic, que és el normatiu i l’únic disponible en laboratoris de l’Estat espanyol.

Les tasques començaran les pròximes setmanes i es realitzaran en dues fases, començant per la presa de mostres de materials sòlids. El mostreig busca completar i eventualment ratificar els més de 280 mesuraments de mostres en tot tipus d’espais i vehicles que ha realitzat TMB anteriorment, amb resultats sempre per sota del valors de detecció pel que fa a contaminació per amiant.

Mostres en andanes, accessos i intercanviadors

Així, es recolliran noves mostres en 31 estacions de les cinc línies convencionals (L1 a L5) i de la línia 11, tant a les andanes com als accessos, en els trens que circulen per aquestes línies, en tres intercanviadors (Passeig de Gràcia, Catalunya i Sants Estació) i en instal·lacions de la xarxa on hi hagi presència identificada de materials amb contingut d’amiant en llocs pròxims a zones de pas dels usuaris. S’han exclòs les línies 9 i 10 perquè la seva construcció és molt recent i no s’hi coneix cap presència d’amiant.

En cada línia s’han escollit per al mostreig d’aire les estacions amb presència coneguda de materials amb contingut d’amiant o bé on se n’hagin retirat, les que tenen més usuaris, les més antigues i que no s’hagin remodelat recentment. Per obtenir valors representatius, s’agafaran mostres en tres dies diferents durant el servei habitual. També se’n recolliran en 21 punts de l’interior dels túnels entre estacions, en horari nocturn.

De forma addicional, per analitzar la càrrega de fibres d’amiant a l’ambient en tota l’extensió de la línia, s’efectuaran anàlisis de 28 mostres de filtres d’aire del sistema de ventilació dels trens i 42 de la pols dels túnels i de l’estrat del balast (la grava que envolta vies i travesses).

Exàmens mèdics a treballadors jubilats de Metro

En la conferència informativa d’avui, el conseller delegat de TMB i la subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat han anunciat també l’inici de les actuacions per incloure en el programa de vigilància postocupacional de la salut dels treballadors que han estat exposats a l’amiant, que du a terme la Generalitat de Catalunya,  les persones que havien treballat a Metro els últims 15 anys en l’àmbit de Manteniment i Projectes o bé al magatzem central -on podrien haver estat exposades a materials amb contingut d’amiant -i que actualment ja no formen part de la plantilla (per jubilació, baixa voluntària, etc.). 

Per un acord entre TMB i les autoritats sanitàries, per agilitzar la vigilància de la salut d’aquest col·lectiu, aquestes persones (329) seran citades per part de l’empresa a una primera visita mèdica en què un especialista extern en pneumologia valorarà la seva probabilitat d’exposició laboral a l’amiant i si presenten algun tipus d’afectació que pugui estar relacionada amb aquest element.

Si hi ha hagut exposició, Metro farà el reconeixement mèdic inicial que estableix el protocol del Programa de Vigilància postocupacional i, posteriorment, el sistema públic de salut assumirà el seguiment d’aquestes persones amb la periodicitat que marca el protocol.

Aquest col·lectiu s’unirà a les 89 persones jubilades de Metro amb antecedents d’exposició a l’amiant que ja estan integrades en el programa de vigilància postocupacional de l’amiant.

Recordem que en el moment actual son 1.064 les persones en actiu que han estat convocades a una visita mèdica per valorar la seva potencial exposició laboral a l’amiant i si cal integrar-los en el programa de vigilància de la salut específic, segons el previst al RD 396/2006. Se’ls estan realitzant revisions mèdiques mitjançant una tomografia axial computeritzada d’alta resolució (TACAR), sense que fins al moment actual s’hagi confirmat cap cas de malaltia professional.

Les revisions mèdiques se seguiran duent a terme al llarg de tot el 2019 i la informació sobre manifestacions de qualsevol tipus confirmades per la seva relació amb l’exposició a l’amiant s’actualitza periòdicament al web monogràfic orientat a mantenir la plantilla i l’opinió pública constantment informada.

Proposta de consell independent d’experts

Les novetats en el mostreig ambiental i en el programa de salut laboral s'emmarquen en la voluntat de TMB de tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro, i de cooperar amb les administracions competents i amb els representants dels treballadors per donar-hi la millor resposta.

En aquest sentit, l’empresa ha proposat la creació d’un Consell Científic en salut laboral i higiene ambiental que faci una funció assessora en el desenvolupament del pla de desamiantatge de la xarxa de metro i en general dels programes de vigilància higiènica sobre la presència de l’amiant a la xarxa i als centres de treball de Metro i de vigilància de la salut específica per amiant que s’estan duent a terme per part del servei de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa.

La protecció de la salut dels treballadors i usuaris és una prioritat per a la Direcció de Metro, que fa la proposta de creació d’aquest Consell Científic en la línia de garantir el correcte desenvolupament del pla de gestió de l’amiant. I per garantir la seva plena independència, neutralitat i pluralitat, s’ha traslladat la sol·licitud als delegats de prevenció, com a membres del Comitè de Seguretat I Salut de l’empresa, perquè aportin una proposta de noms per formar-ne part.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Estació de Trinitat Nova compartida per les línies 4 i 11 / Foto: Arxiu TMB
Nota de premsa en pdf

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies