Bus

Autobús Pegaso 60/35 A l'any 1965 / Foto: Col·lecció César Ariño Plancheria
Carril bus
Primers treballs a la plaça del Nou per a la nova estació de recàrrega elèctrica / Foto: TMB