Premsa TMB

Els treballadors de TMB estan garantint la mobilitat inajornable a les xarxes de bus i metro

S'estan fent 1,8 milions menys de viatges diaris. La companyia continua incorporant mesures per contribuir a la protecció de la salut dels usuaris i dels empleats

Les mesures preses per adaptar el funcionament del sistema de transport públic a la situació d’emergència sanitària estan funcionant correctament a les xarxes de metro i autobusos, segons ha constatat avui el comitè que dins de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) coordina tot el que té a veure amb l’epidèmia de Covid-19 i al qual també estan convidats els presidents dels comitès d’empresa de Metro i de Bus.

La indicació general de confinament està sent seguida de manera molt àmplia, amb la conseqüent reducció dels desplaçaments en mitjans col·lectius. A la xarxa de metro es registra aquests dies un 85% menys d’afluència que en un dia feiner normal. Això vol dir que s’estan deixant de fer 1.141.000 viatges amb metro. Als autobusos tan sols hi puja un 10% del públic habitual: 668.000 viatges menys dels previstos en un feiner normal. En total, 1,8 milions menys de viatges cada dia a bus i a metro.

La xarxa de bus està adequant l’oferta de servei a la demanda, que ha caigut en un 90%. La companyia organitzarà a partir de demà dos torns rotatius de conductors en dies alterns. D’aquesta manera es contribueix a la prevenció de la seva salut i també es garanteix la continuïtat en la prestació del servei.

La xarxa de metro ha reduït el seu passatge en un 85%, però amb una concentració en les hores punta del matí. Per això, es continuarà planificant el servei reforçant aquesta franja horària, principalment a les línies amb més afluència d’usuaris.

TMB continua recordant a tots els viatgers l’obligació de no moure’s de casa sinó és per raons d’estricta necessitat.

Des del cap de setmana passat el Barcelona Bus Turístic i el Telefèric estan suspesos fins a nou avís.

Incidència del Covid-19 en la plantilla

L’equip sanitari de TMB, compost per 16 professionals, ha habilitat un servei de consulta telefònica per a empleats de la companyia com a suport al 061 en aspectes relacionats amb el coronavirus. Amb aquest acord assolit amb les autoritats sanitàries, es vol contribuir a descongestionar el sistema de salut, donant un servei directe als seus prop de 8.000 empleats.

El criteri de resposta a les possibles consultes és el mateix que aplica el 061 mitjançant el Procediment d'actuació davant de casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

Quant a la situació sanitària del personal de TMB, actualment hi ha tres casos confirmats de coronavirus, que representen un 0,04% del personal. Les persones en quarantena amb simptomatologia, són 68, el 0,82 de la plantilla. I a més hi ha 145 persones en quarantena sense simptomatologia que és un 1,75% de la plantilla.

A més, un 8,78% del personal s'està al seu domicili pel fet ser considerat grup de risc, com ara les persones que tenen historial de malalties cardíaques o respiratòries, entre d’altres, les dones embarassades i les lactants. Finalment, un 13,9% està en situació de baixa per diverses afeccions..

El personal disponible de TMB està fent un gran esforç per garantir la mobilitat a les persones que ho necessiten. La Presidència i la Direcció de la companyia han fet arribar el seu agraïment a la plantilla per la seva contribució exemplar per superar aquesta situació excepcional.

D’altra banda, s’està fent un gran esforç tecnològic per habilitar 875 accessos remots que faciliten el teletreball a les persones que no necessiten treballar de manera presencial.

Desinfecció diària

Per a la protecció dels usuaris, TMB ha adoptat procediments extraordinaris de neteja dels vehicles i les instal·lacions, que inclouen la desinfecció diària amb aigua, detergent i lleixiu o altres productes equivalents en els espais d’ús col·lectiu i especialment de tots els elements susceptibles de ser tocats amb les mans.

De forma general, a la xarxa de metro es tracten totes les superfícies d’ús públic o compartit (seients dels trens i les estacions, passamans, baranes) i tots els dispositius d’accionament, com ara manetes i tiradors de portes, polsadors, botoneres d’ascensors, validadores i màquines de venda. La desinfecció s’aplica igualment a les dependències que fan servir els empleats, com ara les cabines de gestió de les estacions i els lavabos.

Per a la desinfecció dels autobusos ha començat a utilitzar-se ozó, un tractament de xoc que en poc temps elimina tota mena d'agents contaminants en l'aire, com ara bacteris, virus i fongs. Serveix per a la higiene ambiental i la supressió d'olors.

A la flota d'autobusos de TMB, l'ozó s'aplica mitjançant canons emissors (22 distribuïts per les quatre cotxeres) que es col·loquen dins del vehicle. La desinfecció es fa amb les portes tancades i l'aire condicionat en marxa, per afavorir la recirculació del gas per tot l'habitacle. Uns 11 minuts són suficients per tractar un articulat de 18 metres.

Protecció dels treballadors

Per a la protecció dels treballadors, des del 14 de març s’ha suprimit la venda de bitllets senzills als autobusos de TMB i els conductors no fan atenció als usuaris. Així mateix, s’ha establert l’accés als autobusos per la segona porta, en comptes de la primera, que es manté tancada en tot el recorregut, i s’ha separat l’espai del passatge i el del conductor.

A la xarxa de metro, també s’han adoptat mesures per evitar el contacte entre empleats i usuaris. Així, s’ha establert que els agents destinats a estacions no facin atenció directa i en els trens d’algunes sèries s’han bloquejat les portes més pròximes a la cabina i s’ha separat físicament l’espai per on entra i surt el conductor. En els trens on és possible, l’obertura de portes s’acciona de manera centralitzada en cada estació.

Igualment, TMB ha tancat els Punts d’atenció situats a la xarxa de metro, de manera que els serveis d’informació i d’atenció al client es presten únicament a través dels intèrfons, el telèfon, el web, l’app i les xarxes socials.

TMB està fent servir de manera intensiva els seus canals de difusió per informar d’aquestes condicions d’utilització dels transports i en general de les consignes de reduir la mobilitat i extrema les mesures higièniques. Cartells lluminosos, megafonia, MouTV, el web corporatiu i el TMB Notícies, l’aplicació TMB App, el sistema d’alertes JoTMBé, el telèfon d’atenció, les xarxes socials, el gabinet de premsa... estan intensificant l’explicació de la situació i l’atenció als usuaris.

També internament s’estan activant per a l’emergència sanitària tots els canals de comunicació, entre els quals la intranet, l’app dels empleats, els correus electrònics massius, Telegram i la cartelleria.

Autobús de la línia D-50 quasi buit aquest matí Foto: TMB
Autobús de la línia D-50 buit aquest matí / Foto: TMB

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Andana de l'estació Verdaguer de la L4 aquest matí a les 7.40 / Foto: TMB
Autobús de la línia D-50 quasi buit aquest matí / Foto: TMB

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies