Bus

Els MAN Lion's City articulat i estàndard / Foto: TMB
Estació Clot de la línia 1 de metro / Foto: Pep Herrero (TMB)