Bus

Una andana del metro de Barcelona en temps de Covid-19 / Foto: Pep Herrero (TMB)
El prototip de mampara de policarbonat muntat al cotxe 5016 / Foto: Pep Herrero (TMB)
Parada terminal de la línia 67 que es trasllada al carrer Balmes / Foto: TMB