Bus

Cartell amb la nova marca i imatge EcoBus a la presentació dels 69 nous autobusos ecològics de TMB. Foto: Miguel Ángel Cuartero
Israel Arribas, segon per l'esquerra / Foto: Israel Arribas
Algunes de les avaluacions s'han fet utilitzant un vestit que simula els condicionants físics de la gent gran / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
L'última estació inaugurada a l'Hospitalet fins ara és Ciutat de la Justícia / Foto: Pep Herrero (TMB)
El biometà obtingut a partir dels fangs de depuradora abastirà un bus en el seu recorregut diari / Foto: TMB