Túnel

Rètol de l'estació Aeroport T1 / Pep Herrero