Metro

Accés a l'estació de Liceu / Foto: Andy Hall (The Guardian)
Home del nou web d'ACEMA / magicmockups.com
Rètol de l'estació Aeroport T1 / Pep Herrero
Usuaris del metro / Foto: TMB
Captura del vídeo Snow Day
Felicitació de l'Any Nou en un cartell lluminós al metro / Foto: Benjamín Julve