Metro

Rètol de l'estació Aeroport T1 / Pep Herrero
Usuaris del metro / Foto: TMB
Captura del vídeo Snow Day
Felicitació de l'Any Nou en un cartell lluminós al metro / Foto: Benjamín Julve
Captura del vídeo de BVG / BVG Youtube