Premsa TMB

Posició de TMB sobre la convocatòria d’aturades parcials a Metro del 21 al 24 de setembre

L’empresa es compromet a continuar aplicant el Conveni en la línia de diàleg i consens seguida fins ara

En relació amb la convocatòria per part del Comitè d’Empresa de Metro d’unes aturades de dues hores per torn, els dies 21, 22, 23 i 24 de setembre vinents, la Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) manifesta el següent:

 • Respecte del motiu adduït genèricament pels convocants, el suposat incompliment del XXVI Conveni Col·lectiu, la realitat és que l’empresa està aplicant les millores econòmiques i socials pactades, i continuarà aplicant-les, dins dels límits que marca la legislació general pressupostària per al sector públic de tot l’Estat, uns límits que el mateix Conveni estableix que cal respectar.
   
 • Pel que fa als motius esgrimits literalment a la convocatòria, es tracta d’una sèrie de reivindicacions puntuals o discrepàncies, algunes judicialitzades, algunes sense relació amb el Conveni, i en tot cas cap amb entitat per justificar el recurs a la vaga i la no prestació del servei de transport.
   
 • L’aplicació del Conveni Col·lectiu firmat el juliol del 2017 s’està realitzant amb un esperit de diàleg i consens entre les parts. En aquest sentit, en l’últim any s’han dut a terme un centenar de reunions dels organismes paritaris (comissió mixta, taules tècniques i altres comissions monogràfiques) i s’han assolit 17 importants acords per a la millora de les condicions de treball en aspectes o per a col·lectius determinats. També han permès, per exemple, formar 600 persones per a la conducció de trens.
   
 • L’empresa està complint els compromisos previstos al conveni per a la creació d’ocupació. Durant el 2017 i 2018 s’ha ampliat el contracte a 85 agents d’atenció al client (que han passat d’un contracte del 75% de la jornada al 100%), s’han fet 48 noves contractacions de la borsa d’estiu amb contracte indefinit i una dedicació del 75%, s’han cobert les places de 73 treballadors per jubilació parcial amb contractes de rellevistes, s’ha donat cobertura a totes les dones embarassades que ocupen un lloc de risc, s’ha contractat més de cent persones noves per treballar a l’estiu, etc.
   
 • No s’aprecien, doncs, situacions o circumstàncies que expliquin la conflictivitat promoguda per la majoria del Comitè d’Empresa, ni existeix al si de la plantilla de Metro un malestar evident, com demostra la baixa assistència a les assemblees del dia 6 de setembre, menys d’un 3% de la plantilla, en què es va adoptar la decisió de convocar les aturades. Al contrari, la plantilla s’està beneficiant de les mesures pactades en el Conveni pel que fa a augments salarials, manteniment de la jubilació parcial, generació d’ocupació, mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, protecció de la maternitat, formació professional, etcètera.
   
 • L’empresa manifesta la total disposició a continuar aplicant el Conveni Col·lectiu de Metro, per la qual cosa resulta injustificada la realització de les aturades previstes en unes dates especialment sensibles pel que fa a la mobilitat a Barcelona i l’àrea metropolitana.
   
 • El transport públic és un servei essencial per a la ciutadania durant les jornades en què se celebren les Festes de la Mercè a Barcelona, ja que es produeix una demanda notablement superior de passatge, estimada en un 17% més a la xarxa de metro. Per tot això, en cas que es produieixi la vaga, l’empresa ha sol·licitat els següents serveis mínims per garantir la mobilitat ciutadana:
   

  - Per a les línies convencionals:  del 80% a totes les franges dels dies 22, 23 i 24 i l’hora punta del dia 21; del 60% en hora vall del dia 21 i del 100% abans i després del piromusical a L1 i L3.

  - Per a les línies automàtiques: se sol·licita el 100% de servei de trens tots els dies a totes les franges.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Seu corporativa de TMB / Foto: TMB
Nota de premsa en pdf

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies