L'Hospitalet de Llobregat

Una banda de músics actuant a l'estació de Santa Eulàlia de la L1 / Foto: pep Herrero (TMB)
Estació de Torrassa de la línia 9 Sud / Foto: Pep Herrero (TMB)
Captura de la videonotícia de TV de l'Hospitalet
Accés actual a l'estació de Sant Ildefons / Foto: Pep Herrero (TMB)
Rètol de l'estació Mas Blau, al Prat de Llobregat / Foto: Pep Herrero
Part de la imatge de la campanya L9 Sud / Foto: TMB

Campanya L9 Sud

Video