Planificació

La línia 1 té el final, en l'actualitat, a l'estació de Fondo / Foto: Pep Herrero (TMB)
L'estació de Can Tries / Gornal, a l'Hospitalet de Llobregat / Foto: Pep Herrero (TMB)
Túnel de metro en construcció / Foto: Ifercat
Jornada de presentació del PDM 2020-2025, al Born / Foto: ATM
Mobilitat a peu, amb bicicleta, transport públic i vehicle privat a la Diagonal de Barcelona / Foto: Pep Herrero (TMB)
Transport públic i bicicleta, dos modes que el nou PMU vol potenciar / Foto: Pep Herrero (TMB)
Imatge virtual del futur vestíbul de l'estació de Lesseps de la línia 9/10 7 Ifercat
Autobús de la línia D40 el primer dia de funcionament / Foto: Pep Herrero (TMB)
Tren 6000 a l'estació d'Urgell, a la línia 1 de metro / Foto: Arxiu TMB