Planificació

Parada de l'àrea d'intercanvi de Vall d'Hebron, de la nova xarxa de bus / Foto: Pep Herrero
Fotograma de la videonotícia del 1971
Carta de Serveis de Metro de Barcelona / Foto: Arxiu TMB
Carril bus taxi senyalitzat al passeig Valldaura / Lourdes Montero
Imatge
Antoni Poveda al seu despatx
Autobús de la línia H14 al passeig de Colom / TMB
Un autobús 59 travessa el carrer Marina per l'avinguda Icària / Hora Punta
Autobús de la línia 16 en una parada d'intercanvi a l'avinguda Icària / Hora Punta