Planificació

Carril bus taxi senyalitzat al passeig Valldaura / Lourdes Montero
Imatge
Antoni Poveda al seu despatx
Autobús de la línia H14 al passeig de Colom / TMB
Un autobús 59 travessa el carrer Marina per l'avinguda Icària / Hora Punta
Autobús de la línia 16 en una parada d'intercanvi a l'avinguda Icària / Hora Punta