Innovació

Disseny provisional d'una targeta T-Mobilitat
Autobusos híbrids de la xarxa Linéo / Foto: Tisseo
Simulació d'un carrer d'una superilla / Foto: Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Minibusos dièsel de la flota de TMB / Foto: Arxiu TMB
Parada de l'àrea d'intercanvi de Vall d'Hebron, de la nova xarxa de bus / Foto: Pep Herrero
Autobús elèctric i2e a la línia 82 de Marsella / Foto:Monot Geoffrey
Tren 5000 amb les portes obertes a l'estació d'El Coll / La Teixonera / Foto: Pep Herrero
Solaris Urbino 18 elèctric circulant en proves / Foto: Pep Herrero