Innovació

Parada de l'àrea d'intercanvi de Vall d'Hebron, de la nova xarxa de bus / Foto: Pep Herrero
Autobús elèctric i2e a la línia 82 de Marsella / Foto:Monot Geoffrey
Tren 5000 amb les portes obertes a l'estació d'El Coll / La Teixonera / Foto: Pep Herrero
Solaris Urbino 18 elèctric circulant en proves / Foto: Pep Herrero
Pantògraf d'un autobús elèctric encaixant en el carregador a la cotxera / Foto: Pep Herrero
Senyalització de disponibilitat de telefonia mòbil en una estació de metro / Foto: Pep Herrero
Cartell de la conferència d'Alamys que tindrà lloc a Màlaga
Primers treballs a la plaça del Nou per a la nova estació de recàrrega elèctrica / Foto: TMB
Visió del túnel des d'un tren de la línia 9 Sud / Foto: Pep Herrero