Innovació

El director de Metro, Marc Grau, intervenint al subcomitè de la UITP / Foto: TMB
El vehicle de prova la província flamenca de Brabant / Foto: Radio 2
Disseny provisional d'una targeta T-Mobilitat
Autobusos híbrids de la xarxa Linéo / Foto: Tisseo
Simulació d'un carrer d'una superilla / Foto: Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona
Minibusos dièsel de la flota de TMB / Foto: Arxiu TMB
Parada de l'àrea d'intercanvi de Vall d'Hebron, de la nova xarxa de bus / Foto: Pep Herrero