Històric

El 20 de setembre del 1976 l'aleshores rei de Bèlgica, Balduí, va inaugurar el metro / Foto: STIB
Pregunta històrica / Font: TMB
Imatge retrospectiva de la subcentral de Mercat Nou / Foto: Arxiu TMB
Imatge històrica / Foto: Fundació TMB
Construcció de les vies del tramvia l'any 1936 / Foto: TMB
Pegaso Monotral a la línia TP, el 1979 / Foto: Jean-Henri Manara
Pregunta històrica / Font: TMB
Intervenció d'Alfred Puig a l'acte dels 90 anys del Transversal / Foto: FCAF
Pregunta històrica / Font: TMB
Pregunta històrica / Font: TMB