L9

Presentació de la línia 9/10 de Barcelona als assistents / Foto: Pep Herrero (TMB)
Arribada de congressistes a l'estació de Fira de la línia 9 Sud / Foto: Pep Herrero (TMB)

Metro de Barcelona

Recopilatori del Metro de Barcelona segons Rail Public Transport
Estació de Torrassa de la línia 9 Sud / Foto: Pep Herrero (TMB)
Des de dins del túnel de la línia 9 Nord es detecta aigua a 42 graus / Foto: Pep Herrero (TMB)