Foc

Passatgers abordant un tren de la línia 9 Sud a Torrassa / Foto: Pep Herrero (TMB)
Exposició sobre la línia 10 Sud a l'estació Foc / Foto: Pep Herrero (TMB)
usuaris consultant el plànol de la xarxa ferroviària integrada en una estació de la línia 10 Sud / Foto: Pep Herrero (TMB)
Usuaris en un tren de la línia 10 Sud a l'estació de Foneria / Foto: Pep Herrero (TMB)
Queco Novell gravant al departament d'Informació i Comunicació de Metro / Foto: TMB