Fundació

Pregunta històrica / Font: TMB
Imatge històrica / Foto: TMB
Responsables de l'associació Ametic al costat dels representants de les fundacions Vodafone, TMB i ONCE, amb el premi obtingut
Joves en una oficina de treball / Font: @ocupaciocat
Detall sostre de l'estació Zona Universitària / Foto: Open House Barcelona
Pregunta històrica / Font: TMB
Alumnes de l'escola Eulàlia Bota durant l'activitat / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
Mapa de la xarxa de metro en braille / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)