Material mòbil

Seients 'Arianne' en un Iveco Noge del 2001 / Foto: Arxiu TMB
Un grafiter s'acosta al tren que vol vandalitzar
Foto de Santi Piñol d'un autobús de TMB a l'Havana, amb l'inidicador frontal d'un servei alternatiu al metro
Microbús Sava número 4010 / Foto: Arxiu TMB
Quadre de comandaments del primer tren 6000 del metro de Barcelona / Foto: Arxiu TMB

Electric buses set the stage for everything - Barcelona

Electric buses set the stage for everything - Barcelona
Video