Premsa TMB

TMB veu incomprensible que no s'hagi donat vot a la plantilla sobre la proposta de la Generalitat

L'empresa estava disposada a assumir-la, fent un gran esforç econòmic, per assolir el conveni i posar fi a les aturades de Metro

La Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) lamenta que el Comitè d’Empresa de Metro no hagi donat veu a la plantilla, en les assemblees celebrades durant el dia d’avui, per pronunciar-se sobre la proposta que la setmana passada va lliurar la Generalitat.

Després de més de vuitanta reunions (entre negociació i mediació), la Direcció General de Relacions Laborals va considerar la necessitat d’analitzar les demandes de les dues parts en els punts en què no s’havia assolit encara un acord i va elaborar una proposta amb l’objectiu que pogués ser acceptada per tothom.

Els articles i disposicions redactats pels mediadors s’unirien a la resta d’articles acordats anteriorment per constituir un conveni col·lectiu de Metro que aporta sensibles millores econòmiques (superiors al 7% en els quatre anys de vigència), organitzatives, socials i de contractació per a la plantilla.

La Direcció de la companyia va valorar l’enorme esforç que representava acceptar la proposta de la Generalitat, però va manifestar la seva disposició a assumir-la si els sindicats la exposaven davant l’assemblea de treballadors i treballadores perquè la poguessin votar i posar fi, definitivament, a aquest conflicte que tants greus problemes està causant a la mobilitat dels ciutadans i als propis empleats.

En conseqüència, i davant aquesta oportunitat, s’imposava un exercici de responsabilitat per part dels representants dels treballadors, que havien de donar veu al conjunt de la plantilla per valorar una proposta que els afavoreix clarament, alhora que fa possible la prestació d’un servei de transport de la màxima qualitat.

Els principals punts de la mediació

La proposta formulada per la Direcció General de Relacions Laborals de la Generalitat, sobre els aspectes en què encara no hi havia acord entre les parts, consisteix de manera resumida en el següent:

 • Vigència del conveni: 4 anys (2016-2019)
 • Increment salarial: la quantitat que resulti superior entre l’IPC oficial real i les següents xifres, amb els límits establerts per la Llei de Pressupostos de l’Estat per a cada any:

2016: 32 € lineals

2017: 1% lineal

2018: 1%

2019: 1,5%

 • Complement: es crea un complement vinculat a la formació en prevenció de riscos laborals planificada cada any, que el 2017 serà de l’1%, el 2018 de l’1,5% i el 2019 de l’1,75%.
 • Contractació: 372 agents d’atenció al client que tenen contractes indefinits a temps parcial (75%) passaran a tenir-lo a temps complet (100%).
 • Operació: es creen dos nous torns de treball per al col·lectiu d’agents d’atenció al client per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar i oferir un servei més ajustat a les necessitats dels usuaris.
 • Jornada laboral: l’any 2019 es redueix en 8 hores
 • Jubilació: l’empresa continuarà facilitant l’accés a la jubilació parcial en els mateixos termes que fins ara si la llei ho permet.

Dilluns continuaran les vagues

El proper dilluns, per tant, els ciutadans continuaran patint les conseqüències de les aturades convocades pel comitè d'empresa de Metro tots els dilluns laborables en diferents franges horàries.

Així, es mantindran els serveis essencials del 40% en les aturades que coincideixen amb hores punta i del 20% en hores vall. En aquestes franges el servei previst serà el següent (amb l’avís que les alteracions començaran abans i s’allargaran fins més tard, a causa del temps necessari per a la retirada i la incorporació de trens):

 • De 7 a 9 h, 40%: intervals de 8-10 minuts a les línies convencionals i de 14-18 a les automàtiques
 • De 16 a 18 h, 40%: intervals de 10-13 minuts a les línies convencionals i de 14-24 a les automàtiques
 • De 20.30 a 22 h, 20%: intervals de 18-26 minuts a les línies convencionals i de 14-34 a les automàtiques
 • De 22 a 22.30 h, 20%: intervals de 32-44 minuts a les línies convencionals i de 14-34 a les automàtiques

TMB adverteix que aquesta oferta serà insuficient per absorbir la demanda normal en les franges d’afectació, especialment a les hores punta del matí, de 7 a 9 h, i de la tarda, de 16 a 18 h. Per això recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament. En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies