Premsa TMB

Serveis mínims per a les aturades parcials al metro del 15 de maig i situació del conveni

En hores punta (de 7 a 9 h i de 16 a 18 h) circularà el 40% dels trens, mentre que a la nit (de 20.30 a 22.30 h) l'oferta serà el 20% de l'habitual. L'empresa insta els sindicats a donar veu a la plantilla perquè valori la proposta d'acord laboral

Amb motiu de les aturades convocades pel comitè d'empresa de Metro tots els dilluns laborables en diferents franges horàries, el servei de metro es veurà afectat notablement altra vegada aquests dilluns, 15 de maig.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha ordenat que es mantinguin serveis essencials del 40% en les aturades que coincideixen amb hores punta i del 20% en hores vall. Així, en aquestes franges el servei previst serà el següent (amb l’advertiment que les alteracions començaran abans i s’allargaran fins més tard, a causa del temps necessari per a la retirada i la incorporació de trens):

  • De 7 a 9 h, 40%: intervals de 8-10 minuts a les línies convencionals i de 14-18 a les automàtiques
  • De 16 a 18 h, 40%: intervals de 10-13 minuts a les línies convencionals i de 14-24 a les automàtiques
  • De 20.30 a 22 h, 20%: intervals de 18-26 minuts a les línies convencionals i de 14-34 a les automàtiques
  • De 22 a 22.30 h, 20%: intervals de 32-44 minuts a les línies convencionals i de 14-34 a les automàtiques

TMB adverteix que aquesta oferta serà insuficient per absorbir la demanda normal en les franges d’afectació, especialment a les hores punta del matí, en què de 7 a 9 h se solen concentrar unes 215.000 entrades a la xarxa de metro, i de la tarda, quan de 16 a 18 h es poden registrar 170.000 entrades. Per això recomana buscar mitjans alternatius de desplaçament. En cas d’utilitzar el metro convindrà seguir les indicacions que donin la megafonia, les pantalles i el personal de la xarxa.

D'altra banda, l’aturada de la tarda pot afectar el telefèric de Montjuïc, servei que té el manteniment assignat a personal de Metro.

Un bon conveni a l’abast

L’empresa lamenta la decisió dels sindicats de no sotmetre a la consideració de les assemblees de treballadors la possibilitat de disposar de manera immediata d’un conveni que aportaria sensibles millores econòmiques (superiors al 7% en els quatre anys de vigència), organitzatives i socials per a la plantilla. En concret el text assolit el dia 4 passat, en l’àmbit de la mediació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, suposa avenços en la contractació, les vacances, els treballs especials, els caps de setmana de festa, la conciliació familiar, la protecció de la maternitat, els permisos i l’estabilitat de la plantilla, entre d’altres punts, a més d’incorporar un pla detallat d’internalitzacions.

L’esforç d’aproximació de la part empresarial a les demandes laborals ha estat important, fruit d’una clara voluntat negociadora, fins arribar a una proposta que se situa en els límits econòmics i legals que regeixen per al sector públic.

En aquest moment, quan les parts ja han estat capaces d’arribar a acords importants, s’imposa un exercici de responsabilitat per donar veu a la plantilla, perquè valori un conveni que afavoreixeria els treballadors de Metro i que faria possible la prestació d’un servei de transport de la màxima qualitat.

Avís lluminós de les aturades del dilluns 15 de maig / Foto: TMB

En els àudios adjunts el director de la Xarxa de Metro, Marc Grau, explica la situació del conveni:

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Imatge genèrica del Metro de Barcelona
Avís lluminós de les aturades del dilluns 15 de maig / Foto: TMB

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies