Vies

Muntatge de l’aparell de via de la bifurcació del taller de la Sagrera / Foto: TMB
Muntatge de via amb fixacions antivibratòries / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
Muntatge de la diagonal de Torras i Bages / Foto: TMB
Treballs a la plataforma de via des de l'estació superior / Foto: Pep Herrero (TMB)
Màquina batonadora treballant al túnel pròxim a l'estació de Glòries / Foto: TMB
Andana de Can Cuiàs amb les portes automàtiques / Foto: Arxiu TMB
Logotip del Metro Transversal / Foto: Arxiu TMB
usuaris consultant el plànol de la xarxa ferroviària integrada en una estació de la línia 10 Sud / Foto: Pep Herrero (TMB)