Vies

Màquina batonadora treballant al túnel pròxim a l'estació de Glòries / Foto: TMB
Andana de Can Cuiàs amb les portes automàtiques / Foto: Arxiu TMB
Logotip del Metro Transversal / Foto: Arxiu TMB
usuaris consultant el plànol de la xarxa ferroviària integrada en una estació de la línia 10 Sud / Foto: Pep Herrero (TMB)
Via formigonada a l'estació de Paral·lel / Foto: TMB
Muntatge d'una de les dues vies a la corba d'entrada a Paral·lel / Foto: TMB
Muntatge de via a la corba d'entrada a Paral·lel / Foto: TMB