Usuaris

Un usuari consultant informació de servei en un mòbil / TMB
Un moment de la sessió informativa corresponent al districte de Gràcia, a la biblioteca Jaume Fuster / Miguel Ángel Cuartero
Grafisme utilitzat en la recollida de qüestionaris de l'enquesta de satisfacció 2015 a Barcelona