Author
Rosa Avis

Bus i metro no només mantenen el notable, sinó que són més valorats pels barcelonins el 2021

L'Enquesta de Serveis Municipals, que elabora l'Ajuntament de Barcelona anualment, puntua amb un 7,3 tant el metro com l'autobús. Prop de la meitat dels enquestats creuen que el servei de bus ha millorat. Quant al metro, aquesta afirmació apareix en més d'una tercera part dels sondejats.

La valoració que fan els ciutadans de Barcelona dels serveis que opera TMB ha augmentat. Segons l'Enquesta de Serveis Municipals 2021 (http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2021/10/r21007_ESM_Informe_Premsa_v1_0.pdf), els barcelonins puntuen amb un 7,3 tant l'oferta de metro com la d'autobusos. Les puntuacions són tres dècimes més altes en el cas del metro i dues en el cas dels busos que les del 2020. A més, el servei d'autobusos recupera la xifra rècord de valoració assolida l'any 2018 (tenint en compte dades des de 1996). 

Aquesta puntuació fa del bus el cinquè servei municipal amb millor valoració (entre un total de 26 serveis), mentre que el metro ocupa la setena posició, en un rànquing encapçalat pels bombers, les biblioteques i els mercats municipals.

Recuperació gradual de la demanda

Entre els usuaris de transport públic, el 31,4% escullen la xarxa de metro com a mitjà prioritari, mentre que el bus és el transport que més utilitzen el 25,2% dels enquestats. L'evolució de tots dos serveis de TMB es percep majoritàriament com a positiva: un 47,1% han respost que el servei d'autobús ha millorat i un 31,2% que es manté igual; quant al metro, creuen que ha millorat el 34,3%, i el perceben al mateix nivell que l'any anterior un 38,6%.

Una majoria de barcelonins opina que la ciutat està molt o bastant dotada de transport públic: el 82,8%. Pel que fa a la identificació de problemes de la capital catalana, el conjunt de Transports, infraestructures i comunicacions és el principal problema per al 2,8% dels sondejats, i queda en la dotzena posició, per darrere de qüestions com la inseguretat, l'habitatge o l'atur.

L'Enquesta de Serveis Municipals s'elabora a partir de 6.000 entrevistes presencials, i les dades d'aquest any i dels anteriors es poden consultar en aquest enllaç (https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2021/10/r21007_ESM_Encreuaments_Evolucio_1989_2021_v1_0.pdf).

Darrera modificació
dijous, octubre 28, 2021 - 08:11

Source URL: https://noticies.tmb.cat/transport/bus-metro-no-nomes-mantenen-notable-sino-que-son-mes-valorats-barcelonins-2021