2017

Difusió dels abonaments turístics Hola BCN! al metro / Foto: Pep Herrero (TMB)
La T-Verda, per una mobilitat més sostenible tot reduint la pol·lució  / Imatge: web canvidhabits
Tren 6000 a l'estació d'Urgell, a la línia 1 de metro / Foto: Arxiu TMB
Captura de la nova TMB app / Imatge: TMB
s de diferents curts dels usuaris presentats a la 8a edició del Subtravelling / Imatge: TMB
Festa del Roser / Imatge web lameva.barcelona.cat
Barcelona, entre les cinc millors 'smart cities' del món / Imatge: web Intelligent Transport