Premsa TMB

TMB adjudica els 42 trens que substituiran els més antics de les línies 1 i 3 del metro

Alstom fabricarà i entregarà els nous combois en un termini de dos anys i mig, per un import de 268 milions d'euros

La comissió delegada de contractació del Consell d’Administració de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha resolt adjudicar a Alstom Transporte, SA la fabricació de 42 trens per a la xarxa de metro per substituir la totalitat de les sèries 3000 i 4000, que constitueixen la majoria del material rodant de les línies 1 i 3. El contracte, per import de 268.099.711 euros més IVA, comporta l’entrega de tots els trens dins dels dos anys i mig posteriors a la data de formalització, prevista per a finals del setembre vinent.

Amb la retirada dels trens de les sèries 3000 i 4000, els més antics del parc mòbil de Metro, s’accelera un procés de renovació que augmentarà la fiabilitat del servei i eliminarà una part de la presència d’amiant a la xarxa. Es tracta de l’operació de compra de material mòbil ferroviari més important de la història de TMB.

El concurs, iniciat el febrer passat, comprenia dos lots, un de 24 trens d’ample ibèric, per a la línia 1, i un altre de 18 trens d’ample internacional, per a la línia 3. Tres empreses de material ferroviari van presentar propostes per a cadascun dels lots i també ofertes integradores de tots dos, que en conjunt tenien un pressupost base de 369,6 milions d’euros.

Valoració econòmica, tècnica i dels terminis d’entrega

En el procés de valoració de les propostes, la presentada per CRRC Quingdao Sifang va quedar exclosa perquè no complia els criteris de solvència exigits en el plec de condicions. El concurs va continuar amb l’estudi de les propostes presentades per les empreses CAF i Alstom. Finalment l’oferta integradora d’Alstom ha resultat la que ha obtingut una puntuació més alta segons un barem que ha tingut en compte tant el preu ofert com les característiques tècniques i els terminis de fabricació.

Així, Alstom s’ha compromès a lliurar un primer tren per a la línia 1 i un altre per a la línia 3 (els prototips) 48 setmanes (11 mesos) després de la firma del contracte. A més, TMB rebrà els 18 trens de la línia 3 en un termini de dos anys i els 24 trens per a la línia 1 en dos anys i mig. Aquests terminis milloren notablement els establerts en els plecs de condicions, que situaven el lliurament dels trens entre els 30 i els 48 mesos a comptar des de la formalització del contracte.

Simulació del disseny exterior dels nous trens / Foto: Alstom
Simulació del disseny exterior i l’interiorisme dels nous trens.

Simulació de l’interiorisme dels nous trens / Foto: Alstom
Simulació de l’interiorisme dels nous trens / Foto: Alstom

Simulació del disseny exterior dels nous trens / Foto: Alstom
Simulació del disseny exterior dels nous trens / Foto: Alstom

D’acord amb els plecs, els nous trens s’han dissenyat amb criteris de sostenibilitat: estructura lleugera, baix consum energètic, elevades taxes de recuperabilitat i reciclabilitat dels components, fiabilitat tècnica i facilitat de manteniment. Les unitats, que estaran formades per cinc cotxes interconnectats, s’equiparan amb telecomandaments i sensors per a una gestió òptima del manteniment del material mòbil.

En paral·lel al procés de licitació, TMB està gestionant les operacions de finançament necessàries per fer front a la inversió, a través de les institucions públiques de crèdit i de la banca privada, tal com va autoritzar el Consell d’Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) el desembre passat.

Trens estrenats els anys 80

Els 42 nous trens substituiran els 18 de la sèrie 3000 i els 24 de la sèrie 4000, de característiques i antiguitat molt semblants. Els trens 3000 es van posar en circulació a la línia 3 entre el 1986 i el 1988, mentre que els 4000 van entrar en servei a la línia 1 entre el 1987 i el 1990. Tenen per tant uns trenta anys i són els més veterans del metro de Barcelona. Com és habitual amb el material ferroviari, cap a la meitat de la seva vida útil van ser reformats per actualitzar-ne la tecnologia, elevar-ne la fiabilitat i millorar-ne el confort interior.

Recordem que el març del 2018 TMB va aprovar la compra de 12 trens per a la xarxa de metro, que incrementaran el material mòbil de les línies 1, 3, 4 i 5. Els trens els estan fabricant CAF i Alstom, amb la previsió que començaran a lliurar-los a finals d’aquest any, i serviran per millorar la prestació del servei en aquestes línies, les de més demanda. La flota està integrada actualment per 171 trens.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Simulació del disseny exterior dels nous trens / Foto: Alstom
Simulació de l’interiorisme dels nous trens / Foto: Alstom
Simulació del disseny exterior dels nous trens / Foto: Alstom
Simulació del disseny exterior dels nous trens / Foto: Alstom

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies