Premsa TMB

Prova pilot d’accés d’escúters homologats al transport públic de Barcelona

A partir del 26 de juny les persones de mobilitat reduïda acreditades podran pujar amb escúters a la xarxa de metro i als autobusos regulars de TMB igual que les cadires de rodes. La prova s’allargarà fins que s’aprovi el nou Codi d’Accessibilitat, o com a màxim fins al 31 de desembre vinent

Escúter homologat per a la prova pilot / Foto: Pep Herrero (TMB)

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) han organitzat, mitjançat un conveni de col·laboració, una prova pilot per a la futura regulació de l’accés segur d’escúters per a persones amb mobilitat reduïda als principals transports públics de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La prova pilot té per objectiu afavorir l’accessibilitat i l’autonomia de les persones amb discapacitat en els seus desplaçaments, tot preservant la seguretat del conjunt dels usuaris dels vehicles de transport col·lectiu. Es desenvoluparà a partir del dia 26 de juny fins que s’aprovi el nou Codi d’Accessibilitat, que incorporarà amb rang legal les condicions d’accés als transports públics amb efectes generals, i en tot cas com a màxim fins al 31 de desembre d’aquest any 2017. Una comissió integrada per representants dels quatre ens firmants del conveni en farà el seguiment i en redactarà les conclusions.

D’acord amb el que estableix el conveni, podran participar a la prova pilot les persones empadronades a la ciutat de Barcelona que tinguin una discapacitat legalment reconeguda i superin el barem de mobilitat reduïda, o bé estiguin afectades per una malaltia crònica que limiti periòdicament o progressivament la seva mobilitat.

Pel que fa als escúters de mobilitat, hauran de complir les condicions establertes per la Generalitat de Catalunya per al seu ús segur a bord dels autobusos i el metro. Aquestes característiques fan referència a les dimensions, el pes, l’estabilitat i la maniobrabilitat. El llistat de models d’escúter aprovats es podrà consultar a www.bcn.cat/accessible.

Mireia Mata, directora general d’Igualtat de la Generalitat, ha valorat: “Afortunadament les noves tecnologies i les enginyeries avancen també al servei de les persones amb diversitat funcional. Per això, en el marc del desplegament i la reglamentació de la nostra llei catalana d’Accessibilitat, pionera a tot Europa, hem treballat per garantir l’accés i sobretot la seguretat de les persones usuàries d’escúters de mobilitat, per tal que puguin viatjar als autobusos urbans sense cap mena de risc per a ells ni per al conjunt dels usuaris del transport públic. L’accés de totes les persones al transport públic amb seguretat és un repte prioritari”.

“Des de l'àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona ens felicitem de fer un avenç important en el dret a la mobilitat universal”, ha subratllat Laia Ortiz, tinenta d'alcaldia d’aquest àmbit. “La feina feta en comú entre l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), TMB i persones amb diversitat funcional fa que Barcelona lideri l'adaptació del transport públic a l'evolució dels vehicles de suport i esperem que suposi una transformació en l'accessibilitat en tots els serveis del país. Malauradament, queda encara molt per fer, però mesures com aquesta ens apropen a l'accessibilitat universal i a la ciutat inclusiva que perseguim”, ha apuntat.

Per la seva banda, el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB, Antoni Poveda, considera que “amb aquesta prova pilot podrem valorar en quines condicions els escúters, com a producte de suport a la mobilitat, poden accedir als autobusos metropolitans de serveis regulars. Des de l’AMB, com a gestors i planificadors del transport públic metropolità, hem de garantir l’accés dels escúters en unes condicions que garanteixin plenament la màxima seguretat de les persones discapacitades que els utilitzen i de la resta d’usuaris del transport públic. Aquesta prova pilot és molt important per regular l’ús dels escúters en els serveis metropolitans i així fer un pas més cap a l’autonomia personal de les persones discapacitades i per a l’accessibilitat, la inclusivitat i la cohesió social de la metròpolis”.

La presidenta de TMB, Mercedes Vidal, destaca que “el transport públic de Barcelona continua sent un referent d’accessibilitat i inclusivitat, com ho va ser ara fa deu anys, quan la totalitat de la flota d’autobusos va quedar adaptada a persones amb mobilitat reduïda. Des de TMB, com a operador que ens trobem amb aquesta realitat diàriament, hem impulsat aquesta prova pilot i l’hem posat en pràctica en els nostres autobusos, seguint el full de ruta del nostre pla director d’accessibilitat universal i tenint sempre present la seguretat de tots els viatgers. És imprescindible que la Generalitat, com a organisme competent amb la normativa d’accessibilitat, segueixi avançant per concretar la legislació en aquest àmbit”.

Treball conjunt iniciat el 2015

Els criteris d’homologació, així com la primera relació d’escúters de mobilitat validats, són fruit d’un treball conjunt iniciat el 2015 per TMB, l'IMPD i l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres de la Direcció General d'Igualtat, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per preparar la prova pilot, el 2016 van tenir lloc a les instal·lacions de TMB uns assajos intensius amb diversos escúters, complementats per una tanda de tests específics al metro.

Amb el material cedit pels fabricants i amb els tècnics dels organismes implicats, es van mesurar dimensions i pesos i es va comprovar la potència, l'estabilitat i la maniobrabilitat de diferents models d'escúter que hi ha al mercat. Es van utilitzar autobusos de la flota de TMB per verificar l’accés dels escúters als espais reservats a persones amb mobilitat reduïda i el comportament en ruta. També es va simular el procés d’embarcament i desembarcament en trens. Tot això posant especial èmfasi en la seguretat tant de l’usuari d’escúter com de la resta d’usuaris dels vehicles de transport col·lectiu.

Requisits per participar a la prova pilot

Per a la participació en la prova pilot, les persones i els escúters que compleixin els requisits tècnics podran obtenir una acreditació personalitzada i una placa numerada de color lila, que expediran l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona. Aquest distintiu, que ha de ser ben visible sobre l’escúter, i el carnet individual els permetran l’accés a la xarxa de metro (8 línies amb 156 estacions, el 91% de les quals equipades amb ascensors) i a les 99 línies d’autobús de TMB en les mateixes condicions que els usuaris de cadires de rodes motoritzades.

Això vol dir que als escúters aprovats se’ls aplicaran els mateixos preceptes del Reglament de Viatgers que es refereixen a les cadires de rodes:

  • Estaran autoritzats a pujar per la porta central dels autobusos, o per la segona en el cas dels articulats de quatre portes, perquè puguin utilitzar la rampa d’accés tant a l’entrar com al sortir.
  • A l’interior dels autobusos i dels trens s’hauran de situar a l’espai reservat per a cadires de rodes
  • Com les cadires de rodes, s’hauran de situar en el sentit contrari a la marxa, recolzats en el respatller i amb els frens posats
  • És obligatori l’ús del cinturó de seguretat

Els escúters són productes de suport a la mobilitat dels quals n’existeix una gran varietat. També anomenats electromòbils, són vehicles lleugers de tres o quatre rodes, oberts i de tracció elèctrica, d'un sol seient, dissenyats perquè puguin ser utilitzats per persones grans amb dificultats de mobilitat o alguna discapacitat física. Es diferencien de les cadires de rodes sobretot en dimensions, sistema de direcció i distribució del pes.

La placa que acredita l'escúter per participar a la prova / Foto: Pep Herrero (TMB)
La placa que acredita l'escúter per participar a la prova / Foto: Pep Herrero (TMB)

El carnet que acredita els usuaris d'escúters per pujar al transport públic / Foto: Pep Herrero (TMB)
El carnet que acredita els usuaris d'escúters per pujar al transport públic / Foto: Pep Herrero (TMB)

 

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Un dels models d'escúters homologats per accedir als autobusos / Foto: TMB
Escúter homologat per a la prova pilot, amb la placa i la credencial / Foto: Pep Herrero (TMB)
Escúter homologat per a la prova pilot / Foto: Pep Herrero (TMB)
La placa que acredita l'escúter per participar a la prova / Foto: Pep Herrero (TMB)
El carnet que acredita els usuaris d'escúters per pujar al transport públic / Foto: Pep Herrero (TMB)

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies