Premsa TMB

Actualització del seguiment de la salut dels treballadors de Metro exposats a l'amiant

En l’últim mes s’ha diagnosticat un cas de malaltia professional i un d’engruiximent pleural

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha actualitzat avui la informació sobre el programa de vigilància de la salut del personal de Metro que al llarg de la seva vida professional hagi pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant. Amb les dades tancades l’1 de juliol, de les 1.064 persones convocades a visita mèdica ja l’havien passat 976, cosa que equival al 92%.

Com a continuació de la informació facilitada en comunicats anteriors sobre un treballador en actiu de l’àrea de Manteniment i Projectes que estava en situació d’incapacitat temporal i en observació, a partir de les anàlisis i estudis realitzats s’ha determinat que pateix una malaltia potencialment relacionada amb l’exposició a l’amiant.

Aquest cas es notificarà com a malaltia professional, tal com preveu el RD 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual es regeix el quadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i el criteri de notificació i registre, la qual cosa no vol dir que la causa certa de la malaltia sigui l’amiant. Des del punt de vista clínic, aquesta persona segueix en situació d’incapacitat temporal.

També en l’últim mes, a partir de les proves de diagnòstic per la imatge i la valoració dels especialistes externs, s’ha diagnosticat un nou cas de manifestacions pleurals en què s’ha documentat la seva possible relació amb l'exposició a l’amiant. Per tant, ara són 27 casos: 24 d’engruiximents pleurals, 2 de plaques pleurals no calcificades i 1 de placa pleural calcificada. Cap d’aquestes afeccions es pot considerar una patologia greu i no ha requerit tractament mèdic, només s’ha recomanat un control periòdic més freqüent dins del programa de vigilància.

Vigilància de la salut del personal jubilat

Aquestes dades han estat comunicades avui als membres del Comitè de Seguretat i Salut de Metro, com es fa regularment. A més, s’ha informat sobre la vigilància de la salut específica per amiant al personal jubilat de l’àrea de Manteniment de Metro. Així, s’han completat 46 visites, en les quals s’han trobat dos casos –que ja venien diagnosticats–, més un tercer, de malalties relacionades amb una potencial exposició a l’amiant. Un quart cas s’ha derivat per a estudi.

Un pla integral de desamiantatge

La vigilància de la salut laboral, així com les mesures de detecció, anàlisi, retirada o neutralització dels elements afectats en vehicles i dependències, s'emmarquen en la voluntat de tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro de Barcelona. Per això els mesuraments ambientals, que fins ara han donat resultats negatius, s’estan reforçant amb una nova tanda d’anàlisis de mostres d’aire i matèria sòlida amb les metodologies més exigents, per confirmar que les condicions ambientals de la xarxa són segures per als usuaris i els treballadors. Fins ara totes les mostres recollides, corresponents a sòlids, han donat també negatiu.

Dins del pla de desamiantatge de la xarxa de metro, TMB ha iniciat el procés d’adquisició de 42 trens que substituiran els més antics de les línies 1 i 3 –en part dels quals s’ha detectat pintura amb contingut d’amiant– per un import estimat de 447 milions d’euros. Hi ha també publicada la licitació del contracte per mantenir i desamiantar aquests trens i 21 més durant tres anys, i una altra per donar continuïtat a les retirades de fibrociment de les dependències de la xarxa els pròxims dos anys. Fins ara se n’han retirat unes 108 tones, i en queden unes 293, equivalents al 0,007% del fibrociment instal·lat a Catalunya. El pla de TMB és eliminar o confinar tot el del metro en tres anys.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies