Premsa TMB

TMB licita el desamiantatge dels trens del metro durant tres anys per 2,8 milions d’euros

Es busca una o dues empreses acreditades que facin les operacions de manteniment especialitzat en 63 composicions quíntuples de les línies 1, 3 i 4

TMB ha publicat avui l’anunci de licitació d’un contracte per fer el manteniment i desamiantatge dels trens de la xarxa de metro en què s’ha identificat algun component amb contingut d’amiant. L’objecte del procediment és escollir una o dues empreses (la licitació es divideix en dos lots) que s’ocupin durant tres anys (prorrogables dos anys més) de les operacions de manteniment i retirada de components que només poden efectuar operaris formats i acreditats per a les feines amb risc d’amiant.

Els treballs a contractar inclouen l’encapsulament (recobriment amb substàncies aïllants per evitar l’erosió i el despreniment de fibres) de la pintura bituminosa dels trens de les sèries 3000 i 4000, i la retirada d’elements en què s’ha identificat alguna peça amb contingut d’amiant, així com la reparació d’avaries en aquests equips i la intervenció urgent per a feines sobre el terreny si és necessari. S’han dividit en dos lots: el lot 1 inclou 24 trens de la sèrie 4000 (línia 1) i 15 trens de la sèrie 2100 (línia 4), mentre que el lot 2 consta de 18 trens de la sèrie 3000 i 6 trens de la sèrie 2000 (línia 3), tots formats per cinc cotxes cadascun.

El pressupost base de la licitació és d’1.315.512 euros per al lot 1 i d’1.506.450 euros per al lot 2. En total, 2.821.962 euros, IVA a part.

Tasques de retirada de canalitzacions de fibrociment

Al mateix temps, TMB ha publicat una segona licitació per a treballs de desamiantatge en dependències tècniques de la xarxa de metro. Es tracta d’un contracte per retirar canalitzacions de fibrociment en 32 cambres de baixa tensió, on són utilitzades com a  desguàs o per reconduir filtracions i protegir els equips elèctrics. En aquest cas el pressupost de licitació ascendeix a 193.000 euros i el termini d’execució dels treballs (que es realitzaran a les nits, sense afectació al servei) és de sis mesos.

Aquestes licitacions s’emmarquen en la voluntat de TMB de tractar de manera responsable i diligent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro, i de posar els recursos necessaris per donar-hi la millor resposta, que ha de ser l’eliminació de tots els materials amb contingut d’amiant en el termini més breu possible. En aquest sentit, fins ara s’han compromès uns 3,6 milions d’euros en una quarantena de contractes a empreses de construcció, material ferroviari, salut laboral, anàlisis, consultoria, etcètera. Amb les noves contractacions la xifra s’elevarà doncs a 6,4 milions d’euros, IVA a part.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Tren de la sèrie 2000 al taller de Sant Genís / Foto: TMB

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies