Premsa TMB

Finalitzat l'inventari dels elements amb fibrociment presents al metro de Barcelona

S'han identificat a la xarxa 293,4 tones de materials de construcció amb amiant, que equivalen al 0,007% del total estimat existent a Catalunya. Des de l'any 2006, TMB ha retirat 108,7 tones de planxes, panells i tubs, i preveu eliminar o confinar la resta en tres anys

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha finalitzat l’elaboració de l’inventari del fibrociment existent a la xarxa de metro, com a pas previ a l’execució del pla de retirada dels elements amb contingut d’amiant que es durà a terme els pròxims tres anys. S’han identificat planxes, panells, tubs, canalitzacions i altres elements amb fibrociment que sumen unes 293,4 tones de pes. A la xarxa n’hi havia 108,7 tones més, que ja s’han retirat.

L’empresa va contractar el 2017 la realització d'un inventari exhaustiu d'elements constructius que continguin amiant en qualsevol punt de la xarxa i en dependències de Metro per planificar-ne la retirada seguint un ordre de prioritats i avançar-se a la seva possible degradació. Fruit de les inspeccions i estudis de materials realitzats, i contrastant amb llistats anteriors, s’ha determinat que a la xarxa de Metro hi ha hagut presència de fibrociment amb amiant en 834 localitzacions, la majoria de les quals (422) corresponen a planxes i panells que sumen 22.755 metres quadrats de superfície. De tubs i canals se n’han comptabilitzat 7.768 metres lineals en 240 llocs, i hi hagut altres elements en 172 punts més.

Taula resum de l'inventari de fibrociment al metro de Barcelona

Per tant, i abans de les retirades iniciades l’any 2006, en instal·lacions de Metro hi ha hagut com a màxim 402,2 tones de fibrociment, de les quals 108,7 tones ja han estat eliminades. Segons les dades de l’Institut d’Estudis de la Seguretat recollides pel Consell de Relacions Laborals de la Generalitat en un informe recent, “les quantitats de fibrociment presents encara a Catalunya, a principis del 2017, s’estimaven en 4.074.739 tones”. Per tant, la presència d’aquest material en instal·lacions i dependències del metro de Barcelona representa el 0,007% del total existent al país.

El fibrociment és un material compost de ciment i fibres d’amiant utilitzat de manera generalitzada en la construcció d'edificis i dependències al llarg de la segona meitat del segle XX. No desprèn fibres si no es manipula i per tant no comporta perill per a treballadors i usuaris.

Retirada i substitució de planxes i tubs

A TMB, des del 2006, s’han tret i substituït 7.786 metres quadrats de planxes i panells amb amiant en 202 ubicacions, que sumen 93.324 quilos, i 754 metres lineals de tubs i canalitzacions en 44 localitzacions, amb un pes estimat d’11.310 quilos. Sumant-hi altres elements, s’arriba a 108,7 tones de fibrociment extret, una feina que s’ha realitzat en actuacions sistemàtiques setmanals i també en actuacions singulars, com la del sostre fals de l’estació de Verneda de la línia 2, d’on es van treure uns 1.000 metres quadrats de planxes durant la passada Setmana Santa.

Pel que fa a les 293,4 tones de fibrociment que queden, TMB ha establert un pla de tres anys de durada, que es desenvoluparà fins al maig del 2022 i tindrà un cost d’uns 5 milions d’euros, amb el qual es preveu la retirada o el tractament d’almenys el 95% del fibrociment existent. Per als elements que es troben enterrats o encastats, sense possibilitat d’accés sense obres de gran envergadura, s’ha previst encapsular-los i senyalitzar-los.

En licitació la redacció del projecte del taller de la Sagrera

De les obres previstes, destaca pel volum i dificultat la rehabilitació de la coberta del taller de material mòbil de Metro a la Sagrera, que inclou uns 3.000 metres quadrats de planxes de fibrociment. Actualment està en procés de licitació la redacció del projecte constructiu, amb vista que es pugui executar el 2020 amb les màximes garanties per a les persones que hi treballen i viuen a l’entorn.

Totes aquestes actuacions s’emmarquen en la voluntat de TMB de tractar de manera responsable i diligent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro, i de posar els recursos necessaris per donar-hi la millor resposta, que ha de ser l’eliminació o neutralització de tots els materials amb contingut d’amiant en el termini més breu possible. En aquest sentit, fins ara s’han compromès uns 8 milions d’euros en més de 40 contractes a empreses de construcció, material ferroviari, salut laboral, anàlisis de laboratori, consultoria, etcètera, sense comptar el cost de la substitució anticipada dels 42 trens més antics, que està en licitació amb un preu inicial de 447 milions d’euros.

Vigilància de la salut del personal potencialment exposat

Pel que fa al programa de vigilància de la salut del personal de Metro que al llarg de la seva vida professional hagi pogut estar en escenaris de potencial exposició a les fibres d’amiant, amb les dades tancades el 20 de juny, de les 1.064 persones convocades a visita mèdica ja l’havien passat 928, cosa que equival al 87,2%.

A partir de les proves de diagnòstic per la imatge i la valoració dels especialistes externs, s’han diagnosticat 26 casos de manifestacions pleurals en què s’ha documentat la seva possible relació amb l'exposició a l’amiant: 23 casos d’engruiximents pleurals, 2 de plaques pleurals no calcificades i 1 de placa pleural calcificada. Cap d’aquestes afeccions es pot considerar una patologia greu i no han requerit tractament mèdic, només s’ha recomanat un control periòdic més freqüent dins del programa de vigilància.

A més, una persona no inclosa en aquest grup de 26 continua en situació d’incapacitat temporal en període d’observació per possible malaltia professional, i s’espera el resultat de les proves i estudis realitzats que permetin fer-ne el diagnòstic definitiu.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Planxes de fibrociment retirades de Verneda / Foto: TMB
Taula resum de l'inventari de fibrociment al metro de Barcelona

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies