Premsa TMB

En marxa la campanya d’anàlisi de mostres d'aire en estacions del metro de Barcelona

Avui i demà s’instal·len aparells captadors en vint punts diferents de dues estacions de la línia 1 i dues de la línia 3, representatives de la xarxa

Entre avui i demà tindrà lloc una recollida de mostres d’aire en quatre estacions de metro representatives, dins la campanya d’anàlisis ambientals consensuada entre Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per confirmar l’absència de fibres d’amiant a la xarxa metropolitana.

La captació de mostres es realitza de matinada i al matí, en cinc punts diferents de les estacions de Catalunya i Torrassa, de la línia 1, i Passeig de Gràcia i Liceu, de la línia 3, que inclouen vestíbuls, andanes i passadissos. S’obtindran, per tant, vint mostres, que seran analitzades per microscòpia electrònica de transmissió (TEM), segons la metodologia establerta per l’ASPB.

Mètode innovador de mostreig

Per a la màxima fiabilitat i precisió, els mesuraments s’executaran per primera vegada segons la norma internacional EN ISO 16000-7 i seguint la guia francesa GA X46-033, associada a la norma internacional esmentada. En cada punt de mostreig, els aparells captaran i filtraran un cabal mitjà de 7 litres per minut al llarg de sis hores, és a dir, un total de 2.250 litres d’aire ambiental.

Aquestes quatre estacions s’han seleccionat com les primeres a monitoritzar pel fet de tenir les condicions ambientals més desfavorables (per antiguitat de construcció, configuració, antiguitat dels trens que hi passen o presència de fibrociment en la infraestructura) i una elevada utilització, entre les 31 estacions designades inicialment.

Programa de vigilància ambiental

El mostreig forma part d’una campanya d’anàlisis d’aire i materials sòlids susceptibles de contenir fibres d’amiant que s’està duent a terme aquest any 2019 en zones d’accés públic de la xarxa de metro, com a part del programa de vigilància ambiental de TMB. En paral·lel s’estan recollint mostres de materials sòlids: 28 de filtres d’aire del sistema de ventilació dels trens, 42 de la pols dels túnels i 12 més de l’estrat del balast (la grava que envolta les vies i les travesses). Els resultats de les anàlisis completades fins ara, referides a materials sòlids, confirmen l’absència de fibres d’amiant en aquests elements.

Com es va informar l’abril passat, l’objectiu d’aquesta campanya es complementar i eventualment ratificar els resultats obtinguts en les més de 280 anàlisis de mostres obtingudes en tot tipus d’espais i vehicles que ha realitzat TMB anteriorment, amb resultats sempre per sota del valors de detecció pel que fa a contaminació per amiant.

Es compleix així la voluntat de l’empresa de tractar de manera responsable, diligent i transparent la problemàtica de l’amiant present a la xarxa de metro, i de cooperar amb les administracions competents i amb els representants dels treballadors per donar-hi la millor resposta.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Imatge d'un dels aparells captadors a l'estació Passeig de Gràcia (L3) / Foto: Pep Herrero
Nota de premsa en PDF

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies