Premsa TMB

Actualització de la informació sobre la presència d'amiant a la xarxa de metro de Barcelona

Es continua desenvolupant l’anàlisi dels trens, prioritzant la seguretat del personal i dels usuaris

La Direcció ha informat avui els membres del Comitè de Seguretat i Salut de Metro dels avenços en la detecció de materials amb contingut d’amiant i de les mesures de prevenció que s’estan adoptant per a la protecció de les persones, tant dels usuaris com dels treballadors de Metro i de les empreses contractades.

Així, des del 16 d’octubre s’ha continuat desenvolupant l’anàlisi dels trens de les sèries 3000 i 4000, els més antics de la flota, en relació amb la pintura antisoroll que revesteix les caixes i la part inferior dels bastidors, a la recerca de la presència d’amiant. Fins ara s’han analitzat 154 cotxes (dels 210 que integren les dues sèries), en 49 dels quals s’ha localitzat aquest component, en una baixa proporció, en estat no friable (que no desprèn fibres) i ben conservat, raó per la qual no representa cap perill per a les persones usuàries ni per als empleats de l’operació.

Les anàlisis continuen amb la màxima celeritat i s’espera haver-les completat a mig mes de novembre. Mentrestant en els trens afectats no s’hi realitza cap actuació de manteniment que pugui alterar l’estat de la pintura i provocar l’emissió de fibres sense les precaucions adequades, ja que la determinació de la Direcció de TMB és donar prioritat a la seguretat del personal, fins i tot si això suposa que algun d’aquests trens no pugui donar servei.

Al mateix temps, s’ha iniciat l’anàlisi de les mateixes zones dels trens de la sèrie 2000, sense que fins ara hagin aparegut rastres d’amiant en les mostres.

Pel que fa als trens integrats posteriorment a la flota de TMB, els fabricants de les sèries 2100 i 500 han confirmat documentalment que la pintura bituminosa amb què es van revestir no conté amiant. Els constructors dels trens més moderns, sèries 5000, 6000 i 9000, han certificat que els van fabricar sota la normativa que prohibeix la utilització, producció i comercialització d’amiant.

D’altra banda, des del 23 d’octubre passat s’han estat analitzant els components de les caixes de convertidors elèctrics auxiliars dels trens de les sèries 2000, 3000 i 4000, entre els quals s’ha identificat una volandera amb contingut d’amiant. Aquest component es troba confinat dins del cofre, per tant la prioritat és senyalitzar-lo i evitar tota manipulació. En conseqüència, s’han donat indicacions al personal de no realitzar cap actuació de manteniment en aquests convertidors fins que no es procedeixi a la retirada d’aquesta volandera. Tampoc es farà manteniment en els convertidors dels trens de les sèries 2100 i 500, que estan pendents de ser analitzats.

TMB està desenvolupant diferents línies de treball segons el tipus de material i els llocs on es troba, amb l’objectiu de suprimir tant com sigui possible la presència de l’amiant i els seus derivats en tot l’àmbit del metro. Aquest objectiu compta amb el suport d’una empresa externa especialitzada que està realitzant l’inventari exhaustiu d’aquests materials, tant a la xarxa de transport com a les dependències i els vehicles de tot tipus.

L’inventari complet serà el punt de partida d’un pla de desamiantació a desenvolupar els pròxims anys, en funció dels recursos disponibles. Entre els punts d’actuació preferent hi ha la retirada de les planxes de fibrociment (amiant no friable) de la coberta de l’estació de Verneda, que es realitzarà el 2019.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

Moviment de passatgers en una estació de metro / Foto: Pep Herrero (TMB)

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies