ATM

Títols integrats del sistema tarifari de l'àrea de Barcelona / Foto: TMB
Ple del Consell Metropolità / Foto: AMB
La T-Aire facilitarà la mobilitat en transport públic en episodis ambientals / Imatge: web del Departament de Territori i Sostenibilitat
La T-Verda, per una mobilitat més sostenible tot reduint la pol·lució  / Imatge: web canvidhabits
Autobús de la línia V13, una de les que s'han reforçat / Foto: Pep Herrero (TMB)
Distribuïdores de títols en una estació de metro
Autobús de Budapest, l'àrea metropolitana amb més freqüència d'ús del transport públic / Foto: BKV
Targeta T-16