Històric

Fotograma de 'Barcelona Sur' (1981)
Autobús de la línia H16 a la plaça del Nou / Foto: Miguel Ángel Cuartero (TMB)
El minibús 4224, fotografiat el 2012 per Carlos Martínez a la línia 121 / Foto: ACEMA
El passat i el present de l'estació Selva de Mar de la línia 4 del metro de Barcelona / Imatge: TMB
Detall de la galeria d’accés al túnel circular, tota plena d’aigua. Al fons s’observa part del túnel circular / Foto: SABCN
Presentació del nous autobusos Pegaso 6420 l'any1988 / Foto: Arxiu TMB