Energia

Rosa Alarcón, presidenta de TMB, abans de començar el col·loqui / Foto: Pep Herrero (TMB)
Línia elèctrica d'alta tensió / Foto: gencat.cat
Els busos elèctrics formen part de la flota de TMB / Foto: TMB
Estació de càrrega elèctrica a la cotxera del Triangle / Foto: Pep Herrero
Participants a la jornada en una visita a instal·lacions de Tranvía de Zaragoza / Foto: Tranvía de Zaragoza
Línia elèctrica d'alta tensió / Foto: gencat.cat
Exterior del Solaris Urbino 18 que es podrà veure a l'Expoelèctric / Foto: TMB