2019

Una marquesina de l'avinguda Diagonal amb la pantalla d'informació de fons / Foto: Pep Herrero (TMB)
Ja es poden consultar les xifres relacionades amb TMB i la seva oferta referides al 2018 / Imatge: TMB
Transport públic i bicicleta, dos modes que el nou PMU vol potenciar / Foto: Pep Herrero (TMB)
La xarxa de metro de Berlín recreada a vista d'ocell / Imatge: QuickQuid
L'Alfabus eCity L12 fent el recorregut de la línia V13 / Foto: Pep Herrero (TMB)