Premsa TMB

Les valoracions del servei de bus i metro de TMB assoleixen nous rècords durant la pandèmia

El Consell d’Administració de TMB aprova la Memòria de Sostenibilitat 2020 del grup, que aconsegueix tancar l’exercici equilibrant els resultats econòmics malgrat l’impacte de la Covid

La presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Rosa Alarcón, i el conseller delegat de la companyia, Gerardo Lertxundi, han presentat avui la Memòria de Sostenibilitat 2020, que va ser aprovada el 29 de març passat pel Consell d’Administració.

L’any 2020 ha estat un exercici marcat absolutament per la gestió de la crisi sanitària. En el cas de TMB, des del primer moment s’ha realitzat un gran esforç, amb mesures i millores per fer de les xarxes de metro i autobusos un espai segur.

Durant la crisi sanitària, les xarxes de TMB han proporcionat un alt nivell d’oferta per facilitar la mobilitat essencial amb la màxima seguretat per als usuaris, seguint sempre les directrius i normatives que dictava l’administració en cadascuna de les fases de la pandèmia.

Valoracions històriques

En un any marcat per la pandèmia de la Covid-19 és especialment destacable poder constatar que els ciutadans valoren tan positivament el gran esforç que s’està realitzant per oferir un servei amb les màximes garanties de qualitat i seguretat.

Els usuaris del bus el puntuen amb la nota de satisfacció més alta dels últims 15 anys, un 8,17, i destaquen l’accessibilitat i el fet que no es produeixen avaries ni interrupcions del servei com els aspectes més ben valorats. En la mateixa línia, els usuaris del metro també el puntuen amb la nota mitjana més alta de la sèrie històrica, un 7,86, i el que més en valoren és la rapidesa i la connexió entre línies i amb altres transports.

Impacte econòmic de la pandèmia

La crisi sanitària i econòmica derivada de la pandèmia de Covid-19 ha impactat de manera molt evident en la mobilitat i en l’ús del transport públic com en altres ciutats del món. El confinament total durant la primavera el va reduir al mínim, per sota del 10% de la demanda habitual, i ara ens trobem encara en xifres de recuperació (al voltant del 60% en Metro i del 65% en Bus). Les perspectives de recuperació de la demanda per a l’any 2021 estan vinculades a l’evolució de les restriccions de l’activitat i de la mobilitat.

Els impactes econòmics generats a TMB per la pandèmia han estat assumits per les ajudes procedents de l’Estat i pels estalvis addicionals generats per la pròpia gestió de TMB. Gràcies a aquesta gestió, les administracions locals no han hagut de realitzar aportacions econòmiques extraordinàries i TMB ha aconseguit equilibrar els seus resultats.

La Covid ha tingut un impacte durant el 2020 sobre l’economia de TMB de 245,1 M€. La major part d’aquest impacte correspon a la caiguda de la demanda. La recaptació de TMB durant el passat any 2020 ha estat un 48,8% inferior en relació amb l’any 2019 com a conseqüència de la pèrdua de passatgers.

TMB també ha hagut de fer front a despeses addicionals per import de 16 M€ en conceptes com neteja, material sanitari, reformes en vehicles i instal·lacions, contractació de personal addicional, campanyes d’informació i conscienciació, llicències i eines per al teletreball, etc. Aquestes despeses addicionals s'han vist compensades per l'estalvi generat per la gestió de TMB.

El saldo final dels comptes de TMB el 2020 s'ha traduït en un resultat positiu d’1,3 M€, després de compensar les pèrdues d'ingressos amb l'estalvi generat en la gestió i amb les ajudes que l'Estat ha aplicat al transport públic a Espanya, de les quals s'estima que 179 milions seran de TMB.

Els estalvis generats seran utilitzats per TMB en els nous projectes que està desenvolupant, entre els quals destaca el fort compromís mediambiental amb la incorporació de nous vehicles ecològics.

Principals fites del 2020

 • Afectació de la pandèmia sobre la demanda. En el conjunt de les xarxes de TMB es van registrar 333,4 milions d’usuaris. Aquesta xifra suposa un 46,9% menys que el 2019. Cal tenir en compte la davallada durant el període de confinament i, en el cas del metro, que des del mes de març no s’ha donat servei nocturn els divendres i dissabtes. Tot i això, s’està fent un gran esforç per mantenir al màxim l’oferta de metro i bus per tal de garantir la seguretat i el confort dels usuaris, i l'oferta de TMB és la més gran de la història en hores punta.
 • Inauguració de l’estació Zona Franca. L’1 de febrer del 2020 es va posar en servei l’estació Zona Franca de la línia 10 Sud, la primera de les estacions del viaducte de la Zona Franca.
 • Nous trens per a la xarxa de metro. Es va encarregar la construcció de 42 nous trens (sèries 7000 i 8000) que substituiran les antigues sèries 3000 i 4000. A més, es va formalitzar l’adquisició de 8 trens addicionals que substituiran els 6 trens de la sèrie 2000 i ampliaran el material mòbil de la L3.
 • Renovació de la flota de bus. Continuem modernitzant i ambientalitzant la flota d’autobusos amb criteris de compra verda i electrificació progressiva. L’any 2020 s’han adjudicat un total de 77 nous autobusos.
 • Compra de 8 autobusos estàndard d’hidrogen. S’han adjudicat els 8 primers autobusos elèctrics de pila de combustible propulsats per hidrogen.
 • Nous títols de transport integrat de l’ATM. L’1 de gener de 2020 l’ATM va introduir una nova gamma de títols integrats, incloses la T-usual, la T-casual, la T-grup i la T-familiar, que substitueixen la T-10, la T-50/30, la T-70/30, la T-mes i la T-trimestre en totes les seves variants.
 • Gestió de la pandèmia de Covid-19. TMB va crear un comitè de coordinació amb la màxima responsabilitat per a una presa de decisions àgil sobre les accions que s’havien de prendre. A més, es va elaborar un pla de contingència que va identificar, prioritzar, planificar i executar un total de 148 mesures rellevants per garantir la seguretat dels usuaris i del personal.
 • Posada en servei del Codi Ètic i de Conducta de TMB. Aquest codi determina els principis generals i els criteris de comportament als quals s’han de sotmetre les persones físiques i jurídiques vinculades amb TMB.
 • Implantació del bitllet senzill electrònic a l’autobús. TMB ha accelerat la implantació del bitllet senzill electrònic a causa de la situació d’emergència sanitària. També s’ha iniciat el desenvolupament per implantar el pagament del bitllet senzill amb targeta bancària.
 • Posada en servei de les noves línies de bus 141 (Esquerra de l’Eixample) i 175 (Les Corts) el 14 de setembre.
 • Accessibilitat de la xarxa de metro. Un total de 146 estacions de la xarxa estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda (92% del total).
 • Pla de desamiantatge de la xarxa de metro. TMB ha retirat 217,3 tones de material amb amiant des de l’any 2006, i el 2020 va realitzar importants actuacions, entre les quals destaca la substitució de la coberta del taller de la Sagrera. També s’ha formalitzat l’adquisició de trens per substituir les unitats afectades per l’amiant. S’han realitzat també nombroses revisions mèdiques als empleats, que inclouen TAC d’alta resolució. L’aire de la xarxa de metro ha superat les anàlisis més exhaustives i precises, realitzades per tècnics independents amb microscòpia electrònica. A més, un estudi realitzat a la xarxa de metro ha conclòs que les condicions ambientals són segures.

El document íntegre de la Memòria de Sostenibilitat 2020 del grup TMB es pot consultar a la secció de documentació del web corporatiu.

Tema: 
Si necessites més informació, contacta amb nosaltres

Recursos disponibles

També et pot interessar...

Contingut relacionat

Últimes notícies